CERCETAREA ABORDĂRILOR CONCEPTUALE ALE INCUBATORULUI DE AFACERI AMPLASATE ÎN CADRUL MEDIULUI DE AFACERI

Mariana DOGA-MÎRZAC

Abstract


De menționat că incubatorul de afaceri este o subcomponentă a mediului de afaceri, care reprezintă un rol foarte important în procesul de demarare și de dezvoltare a activității întreprinderilor mici și mijlocii. În componența formării IMM-urilor stau și potențialii antreprenori ce fac parte din tânăra generație care, indiferent de specialitatea și nivelul de studii (liceu, colegiu, universitate), au spirit antreprenorial orientat spre diferite domenii de activitate. La rândul lor, in­cu­batoarele de afaceri ar fi un „colac de salvare” și un stimulent de încurajare a potențialilor antreprenori în inițierea sturt-up-urilor.

Însă, până a ajunge la acest compartiment, primul pas ar fi cercetarea abordărilor teoretice ale conceptului de „incubator de afaceri” efectuând sinteza abordărilor teoretice expuse care permit IMM-urilor (și nu numai) să obțină suport, abilități și cunoștințe influențând asupra antreprenoriatului și contribuind la schimbările în economia statului.

În articol autorul ia în atenție abordările conceptuale ale incubatorului de afaceri, analizează diverse opinii ale cerce­tătorilor la nivel național și internațional care au studiat atât rolul și necesitatea incubatoarelor de afaceri, cât și mediul de afaceri, businessul mic și mijlociu, antreprenoriatul – entități care sunt nemijlocit în strânsă corelare.

 

FEASIBILITY STUDY OF A BUSINESS  INCUBATOR HOUSED IN BUSINESS  ENVIRONMENT

It is to be mentioned, that a business incubator is a subcomponent of a business environment, which plays an important role in starting and developing small and medium sized businesses. A big component of small and medium sized businesses formation plays the young generation of emerging entrepreneurs, which regardless of education level or domain of study, have the entrepreneurial spirit. In this case, business incubators would play a “lifeline” role encouraging potential entre­preneurs to start their business.

However, before getting to the startup phase, the first step would be to conduct a concept research of a “business incubator” and its effects on small and medium sized businesses abilities to gain support, and growth potential, thus influencing the entrepreneurship environment and contributing to country’s economic changes.

The article focuses on the concepts of the business incubators, analyzing diverse national and international researchers opinions which studied the role and the necessity of business incubators, small and medium sized businesses, and entre­preneurship, and how they are corelated.


Keywords


business incubator, business environment, economic entity, enterprise, young entrepreneurs, accelerator, small and medium enterprises.

Full Text:

PDF

References


Raport asupra lucrărilor de cercetări științifice „Cercetarea procesului de creare a parteneriatului public-privat, identificarea factorilor, evaluarea formelor şi direcţiilor de dezvoltare a acestuia”, 2013, INCE, p.201

POPA, D., MILEA, O.M. Mediul de afaceri european. București: Universitara, 2014, p.139. ISBN 978-606-591-964-8

Startegia-Orizont-2020-HG_nr_859_din_2014. http://imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/Startegia-Orizont-2020- HG_nr_859_din_2014.pdf

Mediul de afaceri. https://mei.gov.md/ro/content/mediul-de-afaceri

МИНЕЕВА, Т.В. Business incubator as one of the effective tools of support and development of business. ISSN 1812-9498. In: Вестник АГТУБ, 2007, №2(37), c.230-236. https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-inkubator-kak-odin-iz-naibolee-effektivnyh-instrumentov-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva/viewer

DODU, A. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri – infrastructură de suport a micului business: Teză de doctor în științe economice, UTM. Chișinău, 2019. 238 p.

KALIDAS, K. & MAHENDRAN, K. Review paper on business incubator – a way for sustainable entrepreneurship development, p.25, https://www.academia.edu/26562759/

Incubatoarele de afaceri – oportunitate de dezvoltare a start-up-urilor din Romania, Fundația Post-Privatizare. 17 p., https://www.slideshare.net/IrinaTobosaru/studiuincubatoarefinal1-45852686

DOGA-MÎRZAC, M. Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice: Teză de dr.hab. în științe economice, USM. Chișinău, 2015. 292 p.

BONE, J., ALLEN, O., HALEY, Ch. Research Report: Business Incubators and Accelerators: The National Picture, BEIS Research Paper, 2017, no.7. Provided in Cooperation with: UK Government, Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 77 p. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/196202/1/2017-07-business-incubators-accelerators-uk-report.pdf

Что такое бизнес-инкубаторы и как они работают в Беларуси, https://mtblog.mtbank.by/kb-chto-takoe-biznes-inkubatory-i-kak-oni-rabotayut-v-belarusi/

DODU, A. Conceptul incubatorului de afaceri ca formă de promovare a ÎMM-urilor. În: Meridian Ingineresc, 2009, nr.3, p.75-77, http://repository.utm.md/handle/5014/1440

Legea privind incubatoarele de afaceri, nr.102 din 19 mai 2016. http://www.imm.gov.ro/adaugare fisiere_imm/ 2018/ 11/L_102_2016 _Incubatoare.pdf

Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, nr.179 din 21.07.2016. https://mei.gov.md/ro/content/lege-cu-privire-la-intreprinderile-mici-si-mijlocii-nr-179-din-21072016

Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, nr.226 din 01.11.2018. https://ancd.gov.md/ sites/default/files/document/attachments/Lege%20226%20din%2001.11.2018.pdf

Care este rolul incubatoarelor de afaceri în ecosistemul antreprenorial. https://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/109545/Care-este-rolul-incubatoarelor-de-afaceri-in-ecosistemul-antreprenorial.html

Sinteză despre activitatea Business Incubatoarelor în Moldova, BIZPRO MOLDOVA, 2000. 12 p.

Ghid de înfiinţare a unui incubator de afaceri în România, 05.2010, AIPPIMM. 74 p. https://www.yumpu.com/ ro/ document/read/15586919/ghidul-de-infiintare-a-unui-incubator-de-afaceri-in-romania-draft

Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare „MOLDOVA 2020”, 09.2017. 220 p. https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_evaluare_md2020_rom.pdf

Incubatoarele de afaceri vor primi subvenții pentru dezvoltare de peste 2 milioane de lei, 23.04.2020. https://mei.gov.md/ro/content/incubatoarele-de-afaceri-vor-primi-subventii-pentru-dezvoltare-de-peste-2-milioane-de-lei

UȘURELU, L. Rolul incubatoarelor de afaceri: Experiența mondială, 08.2012 https://www.odimm.md/ro/e-biblioteca/publicatii/publicatii-utile/alphaindex/r

SALIDO, E., SABAS, M. & FREIXAS, P. The Accelerator and Incubator Ecosystem in Europe. Telefónica Europe 2013, p.24. Disponibil: https://ro.scribd.com/document/372694043/The-Accelerator-and-Incubator-Ecosystem-in-Europe-pdf

НАЙДЕНКО, B.И. Бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор как элементы инфраструктуры развития малого предпринимательства: сравнительная харакетристика и проблемы деятельности. B: Вестник СГСЭУ, 2018, №2(71), c.96-99. http://www.seun.ru/content/nauka/5/4/ doc/Vestnik_2_71_18.pdf

În Moldova va fi lansat Rockstart Launchtrack powered by Tekwill, 10.03.2017. https://utm.md/event/in-moldova-va-fi-lansat-rockstart-launchtrack-powered-by-tekwill/

Cunoaște participanții primei ediții, ROCKSTART LAUNCHTRACK POWERED BY TEKWILL, 15.05.2017. https://www.tekwill.md/ro/noutati/cunoaste-participantii-primei-editii-rockstart-launchtrack-powered- by-tekwill

MÎRZAC, M. Procesul de finanțare a businessului mic și mijlociu în Republica Moldova (monografie). INCE, Chișinău, 2015, p.201.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.