O MODALITATE DE REDUCERE A FRAUDEI FISCALE: ASPECT TEORETIC

Iulia CAPRIAN

Abstract


În lucrare se propune o modalitate de optimizare a raportului dintre funcția ce determină cuantumul impozitului și funcția ce determină cuantumul amenzii pentru frauda comisă. Prin intermediul acestui raport pot fi majorate veniturile în buget, reduse eforturile financiare ale structurilor fiscale de control, precum și numărul fraudelor fiscale din partea contribuabilului, poate fi creat un sistem autoreglat de autocontrol al fluxurilor financiare. Suplimentar, se aduc argumente în favoarea reducerii cuantumului impozitului, majorării mărimii amenzilor respective.

 

A WAY TO REDUCE TAX FRAUD: THEORETICAL ASPECTS

In this thesis we propose a way of optimization of the relationship between the function that determines the tax amount and the one that determines the amount of the fine for the fraud that has been committed. The escalation of this relationship could increase budget incomes, could also reduce financial efforts of tax control organizations, reduce tax frauds. This could also create an autonomous system an autonomous system that has full control of financial incomes. Also, we bring arguments for reducing the tax amount and for the major increase in fines against the frauds that have been committed.


Keywords


contributor, tax, incomes, costs, tax fraud, tax evasion, self-control, taxes, state budget, tax control, fiscal code, accounting, appeal.

Full Text:

PDF

References


CAPRIAN, I., ULIAN, G., GANEA, V. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova. Chișinău, 2013, p.107.

ULIAN, G., CAPRIAN, I., COJOCARU, M. Administrarea fiscală. Iași, 2019, p.160-166

ALLINGHAM, M.G., SANDMO, A. Income Tax Evasion a Theoretical Analysis. In: J. Public Econ., 1972, no3/4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.