POLITICI ECONOMICE APLICATE MEDIULUI DE AFACERI DIN DOMENIUL TURISMULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Victor CIOBANU

Abstract


În acest articol s-a realizat un studiu privind rolul politicilor economice adoptate de Republica Moldova în ultimii ani și determinarea impactului produs sau așteptat în rezultatul implementării politicilor atât asupra agenților economici din domeniul turismului, cât și asupra veniturilor la bugetul de stat.

Scopul studiului constă în examinarea modificărilor operate în cadrul normativ, abordate prin prisma politicii bu­ge­tar-fiscale, pornind de la dereglementarea unor aspecte ale cerințelor de desfășurare a activității de întreprinzător, precum și prin oferirea unor mecanisme simplificate de desfășurare a activității economice.

Rezultatele obținute pot servi drept bază pentru menținerea abordărilor actuale sau elaborarea de noi propuneri de po­litici economice, în scopul impulsionării, inițierii și dezvoltării afacerilor în turism.

 

ECONOMIC POLICIES APPLIED TO THE BUSINESS ENVIRONMENT IN
THE FIELD OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

In this article, we conducted a study on the role of economic policies adopted by the Republic of Moldova in recent years and determining the impact produced or expected as the result of the policies adopted, both on economic agents in the field of tourism and on state budget revenues.

The purpose of the study is to examine the changes in the regulatory framework, approached through the prism of budgetary and fiscal policy, ruling from deregulating some aspects of the requirements for business, as well as providing simplified mechanisms for business.

The results obtained can serve as a basis for maintaining current approaches or developing new economic policy pro­posals, in order to boost the initiation and development of business in tourism.


Keywords


tourism, tourism strategy, normative framework, economic policies, budgetary-fiscal policy, CBTM, revenues, VAT, HORECA, tourist guides, rural house, national tourist areas.

Full Text:

PDF

References


King Mervyn. Changes in UK Monetary Policy: Rules and Discretion in Practice. In: Journal of Monetary Economics, 1997, vol.39, Issue 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393297000093Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.40).

BUCUR, I. Politici economice: Curs pentru învățământul la distanță. București, 2006.

Legea nr.352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14–17, art.40.

Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 19 mai 2014.

GRINIC, T. Teze de discuție cu privire la politica și administrarea fiscală, http://www.viitorul.org/files/library/3977294_md_teze_de_discut.pdf

Codul fiscal nr.1163/1997. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială).

Legea nr.185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.371- 382, art.632.

Legea nr.153/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.215- 216, art.475.

Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative. În: Monitorul Oficial L Republicii Moldova, 2020, nr.108-109, art.186.

Ibidem.

Legea nr.67/2020 pentru modificarea unor acte normative (nepublicată la momentul elaborării lucrării).

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021–2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636 din 11 decembrie 2019.

Hotărârea Guvernului nr. 91/2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Cartea Albă privind reforma cadrului normativ – regulatoriu al industriei turismului din Moldova, https://mei.gov.md/sites/default/files/chemonics_cartea_alba_-_draft_02.pdf.

Legea nr.67/2020 pentru modificarea unor acte normative (nepublicată la momentul elaborării lucrării).

Biroul Național de Statistică. Statistici pe domenii /Statistica economică /Turism https://statistica.gov.md/category. php?l =ro&idc=293#idc=34&.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.