ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE

Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA

Abstract


Este elaborat şi argumentat teoretic un algoritm eficient pentru determinarea strategiilor optime staţionare în proble-
mele stocastice de control optimal discret cu perioada de dirijare infinită, definite pe reţele decizionale cu multiple clase
recurente, în care este aplicat criteriul de optimizare a combinaţiei convexe a costurilor medii în clasele recurente. Sunt
examinate probleme în care costurile de tranziţie între stările sistemului dinamic şi probabilităţile de tranziţie, definite în
stările necontrolabile, sunt constante independente de timp. Algoritmul elaborat este bazat pe modelul de programare
liniară pentru determinarea strategiilor optime în problemele de control definite pe reţele decizionale perfecte [3,4].

AN ALGORITHM FOR DETERMINING STATIONARY OPTIMAL STRATEGIES
FOR STOCHASTIC DISCRETE OPTIMAL CONTROL PROBLEMS DEFINED
ON NETWORKS WITH MULTIPLE RECURRENT CLASSES

An efficient algorithm for determining optimal stationary strategies for the stochastic discrete optimal control problems
with infinite time horizon is developed and theoretically justified. The problems are defined on decision networks with
multiple recurrent classes. The average costs convex combination optimization criterion is applied. We examine problems
in which the costs of transitions between the states of the dynamic system and transition probabilities, defined on the
uncontrollable states, are constants independent on time. The algorithm is based on the linear programming model
developed for determining optimal strategies in control problems defined on perfect decision networks [3,4].


Keywords


discrete processes, stochastic discrete optimal control problem, multichain networks, stationary strategies, linear programming approach, polynomial time algorithm.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.