MODELUL INOVATOR DE DEZVOLTARE A COMPANIILOR DE ASIGURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Chiril GAVLITCHI, Andrei MULIC

Abstract


În articol sunt examinate unele aspecte ale tranziției companiilor de asigurări la un model de dezvoltare inovator în condițiile economiei Republicii Moldova. Așadar, este necesară cercetarea caracteristicilor activităților de asigurare inovatoare și gestionarea riscurilor organizațiilor de asigurări axate pe dezvoltarea inovatoare. Un model inovator pentru dezvoltarea companiilor naționale de asigurări implică extinderea proceselor de asigurare și reasigurare în impulsionarea proceselor inovaționale din Republica Moldova, sporirea atenției fașă de clienți, introducerea noilor tipuri de asigurare și reasigurare, intensificarea intereselor potențialilor asigurați.

 

THE INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF INSURANCE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The article reflects some aspects of the transition of insurance companies to an innovative development model in the conditions of the economy of the Republic of Moldova. Therefore, it is necessary to comprehensively research the characteristics of innovative insurance activities and risk management of insurance organisations focused on innovative development. An innovative model for the development of national insurance companies involves, expanding insurance and reinsurance processes in boosting innovation processes in the Republic of Moldova, increasing customer attention, introducing new types of insurance and reinsurance, increasing the interests of potential policyholders.


Keywords


risk, insurance market, innovative development model, insurance operations, competition.

Full Text:

PDF

References


ЗОИДОВ, К.Х., ДУРАНДИН, О.Г. К проблеме формирования инновационной экономики в странах пост-советского пространства в условиях модернизации. Части I-III / В: Региональные проблемы преобразования экономики, 2011, №4; 2012, №1–№3.

Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări, nr.407-XVI, din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49/213, art.57.

ЗОИДОВ, К.X. Инновационная экономика: опыт, проблемы, пути формирования. Москва: ИПР РАН, 2006. 168 с.

www.cnpf.md

www.monitorul.fisc.md


Refbacks

  • There are currently no refbacks.