EVALUAREA EFICIENȚEI CONTROLULUI FINANCIAR AL ENTITĂȚII PRIN PRISMA IDENTIFICĂRII INFLUENȚEI FACTORILOR DE RISC

Daria ROTARU

Abstract


Instrumentele controlului financiar al entității reprezintă componentele de bază ale sistemului de control intern orga­nizat de conducerea entității cu scopul gestionării fiabile și eficiente a sistemului financiar. Scăderea eficacității măsurilor de control va afecta imediat calitatea sistemului de management în ansamblu. Obiectivul studiului rezidă în determinarea unei metode de evaluare a eficienței controlului financiar al entității pe baza aprecierii influenței factorilor de risc pe exemplul riscului inexactității datelor contabile.

 

THE ENTITY’S FINANCIAL CONTROL EFFICIENCY EVALUATION BASED ON THE IDENTIFICATION OF RISK FACTORS INFLUENCE

The financial control tools applied by the entity are the basic components of the internal control system established by the management of the entity in order to ensure reliable and efficient financial system governance. The decrease of the control measures effectiveness will immediately affect the quality of the management activities as a whole. The objective of the study was to determine the method to evaluate the entity’s financial control efficiency based on the risk factors influence assessment, using the example of the risk of inaccurate accounting information.


Keywords


financial control, risk factors, accounting information, risk assessment.

Full Text:

PDF

References


BOULESCU, M., GHIȚĂ, M. Control financiar și expertiză contabilă. București: COPYRIGHT,1996. 372 p. ISBN 973-97064-6-0

DĂNESCU, T., PROZAN, M., DĂNESCU, C.A. Non-conformity Risks – Theoretical and Practical Connotations. In: Procedia Economics and Finance, 2014, no.15, p.993 – 1001.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Enterprise Risk Management - Integrated Framework . Executive Summary, 2004, p.2. [Accesat: 03.03.2020]. Disponibil https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf

DĂNESCU, T. Financial audit – congerveces between theory and practice”. Publishing House Irecson, 2007. 308 p. ISBN 978-973-7694-26-3

BEN, J., AlE, M. Risk: an introduction: the concepts of risk, danger and chance. New York, Routledge, 2009. 134 p. ISBN 978-041-5490-90-0

GHEORGHIŢĂ, M. Riscul – componentă inevitabilă a activităţii de antreprenoriat. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe Exacte şi Economice”, 2013, nr.7(67), p.113-116. ISSN 1857-2073

UTCHIN, E. Риск–менеджмент. Москва: ЭКМОС, 1998. 288 с. ISBN:5-88124-020-0

ROMANOV, V. Понятие рисков и их класификация классификация как основной элемент теории рисков.

В: Инвестиции в России, 2000, №12, с.41-43.

Legea contabilității și raportării financiare, nr.287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22.

COLASSE, B., LESAGE, C. Introduction into accounting. 10th Edition, Paris, Publishing House, 2007; Iaşi: TipoMoldova, p.546-555. ISBN 978-973-168-468-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.