ASPECTE ORGANIZAȚIONALE ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN PRIN ALINIEREA LA eTOM

Rodica POPUȘOI

Abstract


Serviciile de telecomunicații sunt o activitate economică preponderent nouă, însă noutățile inovațional-tehnice le­ga­te de acest sector sunt într-o ascensiune impresionantă, iată de ce provocările în fața operatorilor telecom sunt evidente. În acest sens, este indispensabilă aplicarea diferitor practici din experiența la nivel internațional, care vin să soluționeze sau să faciliteze procesele operaționale, financiare și de management în sfera industriei telecomunicațiilor. La nivel de întreprindere prestatoare de servici de telecomunicații, menținerea unei bune funcționalități a proceselor operaționale se bazează pe existența unui funcțional bine pus la punct, inclusiv pe un sistem de control intern care să monitorizeze pro­ce­sele în cadrul întreprinderii, mai ales procesele care au finalitate financiară.

 

ORGANISATIONAL ASPECTS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM BY eTOM ALIGNMENT

The telecommunications services are an recent economic activity, but innovation and technical novelties for the in­dustry are in an impressive rising, which is why challenges to the telecom operators are obvious. In this sense, it is indis­pen­sable to apply various practices from the international experience which will help to settle or facilitate operational, financial and managerial pro­cesses within the telecommunications industry.  Maintaining a good functionality of the operational processes at the level of enterprise providing services for telecommunications is based on a well-developed functioning, including an internal control system to monitor processes within the enterprise, especially the processes that have a financial impact.


Keywords


internal control, telecommunications, eTOM.

Full Text:

PDF

References


https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Framework_(eTOM)

https://www.tmforum.org/business-process-framework/

https://www.cisco.com

PRODAN, R & NAȘCU, I. The Smart Homes – a promising business Romanian Telecom Companies. In: Practical Application of Science, 2013, no.1, p.333-339.

LUNGU, M.F. Achieving strategic agility through business model innovation. The case of telecom industry. In: Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 2018, no.12(1), p.557-567.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.