ANALIZA CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN CONDIȚIILE RESURSELOR FINANCIARE LIMITATE

Silvia ZAHARCO

Abstract


 

Caracterizarea politicii financiare a unui stat poate fi efectuată prin intermediul evaluării eficienței cheltuielilor publice. Pentru dezvăluirea acestui aspect, în cadrul prezentei lucrări vom prezenta indicatorii cu ajutorul cărora pot fi analizate direcțiile de alocare a resurselor publice, factorii care influențează nivelul acestor alocări, precum și poziția Republicii Moldova în opoziție cu alte țări membre ale UE în ceea ce privește eficiența alocării resurselor publice. În cadrul studiului au folosit folosite analiza comparativă și analiza factorială a eficienței cheltuielilor publice.

 

ANALYSIS OF PUBLIC EXPENDITURE UNDER LIMITED FINANCIAL RESOURCES

The characterisation of a state's financial policy can be done by assessing the efficiency of public expenditure. To reveal this aspect, in this paper we will present the indicators that can be used in the analysis of the directions of public resources allocation, the factors influencing the level of these allocations, and the position of the Republic of Moldova compared to other EU countries in terms of efficiency of public resources allocation. The study used the comparative analysis as well as the factor analysis of public expenditure efficiency.


Keywords


public expenditure, efficiency, financial resources, performance.

Full Text:

PDF

References


DRAGOMIR, L. Importanța planificării strategice a bugetului în Republica Moldova. În: Administrarea Publică, 2016, nr.2(90), p.86-93. ISSN 1813-8489

CIOPONEA, M. Finanțe publice și fiscalitate. Curs în tehnologie ID-IFR. București: Editura Fundației România de Mâine, 2014. 174 p. ISBN 978-973-163-718-1

PROFIROIU, A., PROFIROIU, M. Cadrul de analiză a performanțelor sectorului public. În: Economie teoretică și aplicată, 2007, nr.1(506), p.41-50. ISSN 1844-0029

Efficiency of government spending, 2017-2018. [Accesat: 23.07.2020]. Disponibil: http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018-scorecard/WEF_GCI_2017_2018_Scorecard_EOSQ043.pdf

Raport privind executarea bugetului public național la situația din 31 decembrie 2019. [Accesat: 16.07.2020]. Disponibil: https://mf.gov.md/ro/content/raport-privind-executarea-bugetului-public-na%C8%9Bional-la-situa%C8%9Bia-din-31-decembrie-2019

FALA, A. De ce corupția scade eficiența cheltuielilor publice? Chișinău: Expert-Grup, 2019. [Accesat: 14.08.2020]. Disponibil: https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Comentariu_ro.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.