CONTROLUL SPĂLĂRII BANILOR – SURSĂ DE STABILITATE ECONOMICĂ

Olga Covali, Marcela ENACHE, Liliana BUZILA

Abstract


Analizele efectuate în domeniul spălării banilor atestă faptul că utilizarea ilegală a sistemului financiar, în special a celui aflat în paradisuri fiscale pentru ascunderea fondurilor de origine ilegală, reprezintă un risc major atât pentru inte­gri­tate a sistemului financiar, cât și pentru funcționarea statului în cauză. 

MONEY LAUNDERING CONTROL – A SOURCE OF ECONOMIC STABILITY

The estimated analysis of the money laundering department confirms the fact that illegal use of the financial system, especially, the one located in fiscal paradises for hiding the illegal origins of the funds represents a major risk for the integrity of the financial system and also for the well-functioning of the envisaged state.


Keywords


money laundering, financial system, fiscal paradises, state funds, illicit incomes, risk, prevention, control, finances and banking sector, monitoring.

Full Text:

PDF

References


ȘARGO, V. Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor: Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2018.

Raport anual 2018 al SPCSB http://www.cna.md/SPCSB

CRISTIS, N. Evaziunea fiscală și spălarea banilor. Bucuresti: Hamangiu, 2006.

https://www.rise.md/english/the-russian-laundromat

Raport de stare a ţării. Expert-Grup, Chişinău, 2017. Disponibil: https://crjm.org/wpcontent/uploads/2015/07/Raport_de_Stare_a_Tarii_2015.pdf

Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.308 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66.

REUTER, P., TRUMAN, E. Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessment of Regimes to Control Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism American Bar Foundation, 2014. 61 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.