ACHIZIȚIILE SUSTENABILE – UN IMPERATIV AL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Elena RUSU

Abstract


 Autorul prezintă sistemul de achiziții publice care trebuie să se petreacă în condiții de sustenabilitate a mediului și dezvoltării social-economice. În contextul dat abordează conceptul de achiziții publice sustenabile (SPP - Sustainable Public Procurement) ca un proces prin care entitățile publice procură bunuri, servicii, lucrări și utilități în condiții de raport optim: preț - calitate, astfel încât acestea să genereze beneficii entității, dar cu impact negativ minim asupra mediului. Ca urmare, sunt propuse unele aspecte metodologice care ar contribui la crearea unui sistem sustenabil de achiziţii pub­lice pe baza principiilor de reglementare a acestora aplicate în țările din UE.       

 

SUSTAINABLE PROCUREMENT – AN IMPERATIVE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The author presents the public procurement system that must be in a condition of environmental sustainability and social-economic development. In this context, she approaches the concept of sustainable public procurement (SPP) as a process by which public entities procure goods, services, works and utilities under optimal reporting conditions: price - quality, so that they generate benefits for the entity, but with minimal negative impact on the environment. As a result, some methodological issues are proposed that would contribute to the creation of a sustainable public procurement system based on the regulatory principles applied in the EU countries.


Keywords


public procurement system, sustainable public procurement, “green” public procurement, sustainable procurement, compliance specifications, performance specifications.

Full Text:

PDF

References


Acordul de Asociere între Republica Moldova, Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, art.241, aprobat prin Legea nr.112 din 02.07.2014.

CAZAN, R. Achiziţii publice ecologice în România. Protecţia mediului prin cheltuieli publice responsabile. București: Ecopolis, 2014.

Ghidul Achiziții ecologice! (Buying green, a handbook on green public procurement), Ediția a 3-a, pag.31, Luxemburg, 2016.

https://ec.europa.eu/environment/archives/gpp/buying_green_handbook_ro.pdf [Accesat: 19.10.2019]

Achiziţii ecologice! Ghidul achiziţiilor publice ecologice https://ec.europa.eu/environment/archives/gpp/buying_green_handbook_ro.pdf

Ghidul privind achizițiile publice durabile. Agenția Achiziții Publice, 2017, p.2-11. https://tender.gov.md/ro/content/ghid-privind-achizi%C8%9Biile-publice-durabile accesat: 05.10.2019.

Legea privind achiziţiile publice, nr.131 din 03.07.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205.

Sustainable Public Procurement: Briefing Note, pag.1-5, Paris, France, 2016.

Monitoring Sustainable Public Procurement Implementation: Recommendations and Case Studies. Copyright © United Nations Environment Programme. 2016, p.33. http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/monitoring_sustainable_public_procurement_implementation.pdf (Accesat: 09.10.2017), Paris, France, 2012. http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb11710-procuring-the-future-060607.pdf [Accesat: 19.10.2019]

Evaluarea sistemului naţional de AP din Republica Moldova, PNUD, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.