ROLUL NOTORIETĂȚII BRANDULUI ÎN POLITICA DE PROMOVARE A ENTITĂȚII ECONOMICE

Veronica BULAT

Abstract


O companie de succes este considerată compania care creează o marcă de produse de succes, mărci care relaționează cu consumatorul și construiește valoare pe termen lung. Pentru a dezvolta mărci de succes, este nevoie ca organizația să includă în procesul de planificare strategică subiectul de marcă. Și doar atunci putem vorbi despre prezența unei politici  de marcă la nivel de întreprindere și despre relații pe care marca le evoluează cu ajutorul activițăților de marketing în cadrul organizației. Prezenta lucrare conține percețiile teoretice din domeniul brandigului, importanța acestuia din perspec­tiva consumatorilor și producătorilor, precum și aspectele de măsurare a notorietății acestuia.

 

THE ROLE OF BRAND NOTORIOUSNESS IN THE PROMOTION POLICY OF THE ECONOMIC ENTITY

A successful company is considered to be the one that creates a brand of successful products, brands that relate to the consumer and build value in the long run. In order to develop successful brands, it is necessary for the organisation to include the subject of the brand in the strategic planning process, and only then we can talk about the presence of a brand policy at the enterprise level and the relationships that the brand evolves through marketing activities within the organisation. This paper contains the theoretical perceptions in the field of branding, its importance from the perspective of consumers and producers, as well as aspects of measuring its notoriety.


Keywords


marketing, promotion policy, branding, brand.

Full Text:

PDF

References


GIESLER, M. How Doppelgänger Brand Images Influence the Market Creation Process: Longitudinal Insights from the Rise of Botox Cosmetic. In: Journal of Marketing. Chicago, Illinois: American Marketing Association, 2012, no.76(6), p.55–68. DOI:10.1509/jm.10.0406. S2CID 167319134

CURMEI, I. Notorietatea mărcii. Criterii de constatere a notorietății mărcii. În: Intellectus, 2015, nr.2, p.26-34. ISSN: 1810-7079

RIEFLER, P. Why consumers do (not) like global brands: The role of globalization attitude, GCO and global brand origin". In: International Journal of Research in Marketing, 2012, no.29, p.25-34. DOI:10.1016/j.ijresmar.2011.11.001.

SEXTON, D. Branding. Cum se construiește bunul cel mai de preț al unei companii. București: Curtea veche, 2012, p.227. ISBN 978-606-588-290-4

SRINIVASAN, S. et al. Branding and firm value. In: Ganesan, Shankar (ed.). Handbook of Marketing and Finance. Elgar Original Reference Series. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012, p.177. ISBN 9781849806046.4

SCHMITT, B. The consumer psychology of brands. In: Journal of Consumer Psychology, 2012, no.22, p.7–17. DOI:10.1016/j.jcps.2011.09.005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.