ECOINOVAREA – VECTOR IMPULSIV DE DEZVOLTARE A COMPETITIVITĂŢII SUSTENABILE

Margareta BRADU

Abstract


În acest articol autorul cercetează interdependenţa dintre inovare şi competitivitate la momentul actual şi perspec­­ti­vele de dezvoltare a ecoinovării ca un vector determinant în dezvoltarea competitivităţii sustenabile. Reieşind din faptul că la baza dezvoltării acestor două procese stă utilizarea raţională a resurselor economice într-o armonie complexă cu mediul înconjurător, autorul consideră că investiţiile în dezvoltarea cercetării, inovaţiilor, a antreprenoriatului inovaţional şi a firmelor inovatoare poate influenţa dezvoltarea competitivităţii sustenabile bazată pe ecoinovare.

 

ECO-INNOVATION – IMPULSIVE VECTOR OF DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE COMPETITIVENESS

In this article the author researches the interdependence between the nowadays innovation and competitiveness and the perspectives of eco-innovation, as a determining vector in the development of sustainable competitiveness. Since there is the rational use of the economic resources in complex harmony with the surrounding environment at the basis of these two processes, the author considers that the investments in the development of research and innovations, of the innovative entrepreneurship and the innovative companies can influence the development of eco-innovation-based sustainable competitiveness.


Keywords


innovations, innovation, eco-innovation, innovative company, innovative entrepreneurship, sustainable competitiveness, lasting development.

Full Text:

PDF

References


https://asm.md/competitivitatea-republicii-moldova-tendinte-si-provocari-lectie-publica-sustinuta-la-academia.

World Comission on Environment and Development, 1987.

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/ro.pdf

http://www.agepi.md/ro/news/indicele-global-al-inova%C8%9Biei-2018-republica-moldova-urcat-6-pozi%C8%9Bii-%C3%AEn-clasament

The Global Competitiveness Report 2018.

ROMER, P. Integrating innovation and climate with economic growth. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to The Prize in Economic Sciences 2018 Press Release (PDF). Nobelprize.org. October 8, 2018.

ПОРТЕР, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва: Альпина Бизнес Букc, 2008. 715 с. ISBN 9785961407600

BRADU, M. Dezvoltarea competitivităţii economice prin creativitate şi firme inovative. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-internaţionale „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi po¬li¬tici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, USM, Chişinău, 2015, p.460-467. ISBN 978-9975-71-711-3

https://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=6541

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=368

Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 Inovaţii pentru competitivitate, HG nr.952 din 27.11.2013. Publicat: 06.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.284-289, art.1063.

https://cuciureanul.wordpress.com/2019/08/11/programul-national-in-domeniile-cercetarii-si-inovarii-2020-2023-poate-duce-de-rapa-stiinta-din-republica-moldova/

Research and Innovation Observatory – Horizon 2020 Policy Support Facility.Disponibil: https://rio.jrc.ec.europa.eu/ en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peerreview-moldovan-research-and-innovation-system.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.