PROBLEMELE ȘI PERSPECTIVELE UTILIZĂRII PLĂȚILOR FĂRĂ NUMERAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mihail GÎRLEA, Ana BERDILĂ-CÎRLAN

Abstract


Instrumentele de plată fără numerar prezintă o serie de avantaje comparativ cu utilizarea numerarului, acestea fiind pe larg utilizate în ţările dezvoltate. Cel mai frecvent utilizate instrumente de plată în practica internațională sunt cardul de plată, transferul de credit şi debitarea directă. În vederea facilitării utilizării transferului de credit şi a cardurilor se uti­li­zează serviciile de gestiune a conturilor de plăți de la distanță din gama e-payments (internet-payments, mobile-payments, etc.) pentru efectuarea plăţilor. În Republica Moldova, cel mai utilizat instrument de plată este cardul de plată, iar debitarea directă deține o pondere modestă comparativ cu media europeană. Aici ponderea plăților fără numerar de către consumatori este încă foarte mică comparativ cu cifrele înregistrate la nivel internațional. În acest articol vor fi analizate cauzele uti­li­zării scăzute a plăților fără numerar la nivel național și perspectivele acestora.

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING NO CASH PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Non-cash payment instruments have a number of advantages over the use of cash, which are widely used in developed countries. The most commonly used payment instruments in international practice are: the payment card, credit transfer and direct debit.  In order to facilitate the use of credit transfer and cards, the services of managing remote payment accounts from the range of e-payments (internet-payments, mobile-payments, etc.) are used to make payments. The most used payment instrument in the Republic of Moldova is the payment card, and direct debit has a modest share compared to the European average. In the Republic of Moldova, the share of non-cash payments by consumers is still very small compared to the figures recorded internationally. This article will analyse the causes of the low use of non-cash payments at national level and their prospects.


Keywords


non-cash payment instruments, payment card, credit transfer, direct debit, internet-payments, mobile-payments.

Full Text:

PDF

References


The limited use of non-cash payments in Moldova: Diagnosis and policy options. German Economic Team Moldova, 2016 [online]. [Accesat: 27.10.2020]. Disponibil: https://www.get-moldau.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/ 06/PP_02_2016_en.pdf.

Banca Naţională a Moldovei încurajează utilizarea metodelor de plată fără numerar [online]. [Accesat: 23.11.2020]. Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-moldovei-incurajeaza-utilizarea-metodelor-de-plata-fara-numerar

Mijloace de plată fără numerar [online]. [Accesat: 23.11.2020]. Disponibil: https://www.bnro.ro/Mijloace-de-plata-fara-numerar--305.aspx


Refbacks

  • There are currently no refbacks.