ASPECTE PROBLEMATICE AFERENTE CONTABILITĂȚII CONTRACTELOR DE SOCIETATE CIVILĂ ÎN CONDIȚIILE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

Mihai POPOVICI

Abstract


Contabilitatea contractelor de societate civilă este un subiect discutat în permanență în mediul științific, dar și de către practicieni, din cauza faptului că există unele interpretări diferite ale standardelor naționale și internaționale. De curând au fost aprobate și Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat, care ar fi trebuit să răspundă la multe întrebări, însă și acestea conțin subiecte interpretabile. Una dintre problemele care apar la acest subiect și care au fost abordate în prezentul articol este modul de determinare a costului de intrare al imobilizării corporale rămase în proprietatea partenerului privat la partajarea rezultatului obținut în cadrul unui contract de societate civilă, în condițiile parteneriatului public-privat.

 

PROBLEMATIC  ISSUES RELATED TO THE ACCOUNTING FOR CIVIL SOCIETY CONTRACTS UNDER THE CONDITIONS OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The accounting for civil society contracts is a topic constantly discussed by the scientific community, but also by practi­tioners, due to the fact that there are some different interpretations between national and international standards. Recently, the Methodic Indications on the particularities of accounting in the process of establishing the public-private partnerships were approved, aiming to answer many questions, but they also contain interpretable issues. One of the issues that arise in relation to this topic and that have been addressed in this article is how to determine the input cost of property, plant and equipment remaining in the ownership of the private partner upon the division of the result obtained under a civil society contract, within the conditions of the public-private partnership.


Keywords


civil society contract, public-private partnership, property, plant and equipment, cost of entry, joint commitment.

Full Text:

PDF

References


Legea cu privire la parteneriatul public-privat, nr.179 din 10.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2008, nr.165-166. Disponibil: http://www.legis.md/cautare/rezultate/110569

Indicații metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat: Ordinul MF nr.192 din 12 noiembrie 2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2018, nr.430-439. Disponibil: http://www.legis.md/cautare/rezultate/111830

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2019, nr.66-75. Disponibil: http://www.legis.md/cautare/rezultate/112573#

SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă”: Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2013, nr.233-237/1534. Disponibil: http://mf.gov.md/sites/default/files/legislatie/snc-ordin_nr.118_0.pdf

IFRS 11 „Angajamente comune” [online]. Disponibil: http://mf.gov. md/ro/content/standardele-interna%C8%9Bionale-de-raportare-financiar%C4%83-1

Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor, nr.26 din 10.03.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2008, nr.63-65. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=327426

NEDERIȚA, Al. Comentarii privind modificările de bază operate în Planul general de conturi contabile. În: Conta-bilitate și audit [online], 2019, nr.7. ISSN 1813-4408. Disponibil: http://contabilitate.md/?mod=article&id=8361


Refbacks

  • There are currently no refbacks.