OPTIMIZAREA SISTEMULUI FISCAL – PREMISA CREĂRII UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ FUNCŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Petru GRICIUC

Abstract


Cadrul analitic pe care autorul îl dezvoltă în acest articol sugerează trei dimensiuni cu ajutorul cărora poate fi eva-
luat impactul politicii fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale. Aceste dimensiuni sunt: sustenabilitatea fis-
cală; structura fiscală; stabilizarea fiscală. Eforturile pe care Republica Moldova trebuie să le depună pentru a asigura
sustenabilitatea fiscală, o structură fiscală eficientă şi îmbunătăţi stabilitatea macroeconomică ţin de: cadrul fiscal (cadrul
legislativ şi instituţional), politica fiscală şi managementul fiscal.

FISCAL SYSTEM OPTIMIZATION – PREMISE FOR CREATING A FUNCTIONAL MARKET ECONOMY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The analytical framework that the author develops in this article suggests three dimensions by which it is possible to
assess the impact of fiscal policy impact on the functionality of the national economy. The dimensions are the fiscal
sustainability, the tax structure, and fiscal stabilization. The efforts that Moldova should make to ensure a fiscal sustainability,
an efficient tax structure and improved macroeconomic stability are related to the fiscal framework (legislative and
institutional), fiscal policy and fiscal management.


Keywords


public expenditure, public debt, budget deficit, tax, fiscal instruments, fiscal policy, fiscal stability, fiscal structure, fiscal sustainability

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.