MECANISME DE INFLUENŢĂ A PUBLICITĂŢII TELEVIZATE ASUPRA COPIILOR

Vasilica Magdalena SOMEŞFĂLEAN

Abstract


Influenţând atitudini, comportamente şi valori, televiziunea este considerată unul dintre cei mai mari „formatori”.
După cum arată şi studiile desfăşurate în multe ţări, copiii sunt expuşi la reclame, la fel ca la orice alte programe, fără să
facă de multe ori diferenţa, de unde şi posibilitatea unui impact direct asupra comportamentului lor. Chiar înainte să
meargă, să vorbească, să citească sau să scrie, copiii sunt o ţintă directă pentru publicitari, pentru că reprezintă 3 pieţe:
piaţa cumpărătorilor, a influenţatorilor şi piaţa viitorului. Scopul acestei lucrări este de a sublinia mecanismele prin care
copiii sunt influenţaţi de reclamele televizate, în măsura în care au o putere de cumpărare semnificativă, care-i face
cumpărători, mai mult sau mai puţin autonomi, în funcţie de vârsta lor.

INFLUENCING CHILDREN THROUGH TELEVISION ADVERTISING

Influencing attitudes, behaviours and values, television is considered one of the greatest „educators”. As proved by vast
research conducted in many countries, children tend to expose to advertising as to any other television shows, watching it
with eyes confort, without making the difference, hence the increased predictability of a direct impact of advertising on
the childish spirit and behavior. Even before walking, talking, reading or writing, children are considered a first target
for advertisers, as they represent three valuable markets: buyers’ market, influence market and future market. The aim of
this paper is to highlight the mechanisms through which children are influenced by TV advertising, as they have a fairly
significant purchasing power, which makes them play a purchaser, more or less autonomous, depending on their age.


Keywords


TV advertising, children, influence, pester-power, marketing, brand

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.