IMPACTUL STRATEGIILOR NETRADIŢIONALE DE RECLAMĂ UTILIZATE ÎN CADRUL PIEŢEI AUTOHTONE

Tatiana GAUGAŞ

Abstract


În societatea contemporană strategiile netradiţionale de reclamă au devenit metode foarte populare de atragere a
atenţiei şi de diferenţiere. Lipsind o abordare globală, conţinutul teoretic este foarte fragmentat, diferiţi autori descriind
doar o parte a tematicii, aceasta fiind mai degrabă tratată prin exemple elocvente. Totodată, cercetătorii au identificat şi
au analizat factorii care contribuie la dezvoltarea direcţiei respective în reclamă. În acest articol ne-am propus scopul de
a analiza impactul strategiilor netradiţionale de reclamă asupra consumatorilor din Republica Moldova.

THE IMPACT OF NONTRADITIONAL ADVERTIZING USED IN DOMESTIC MARKET

In modern society, non-conventional advertizing have become a popular means of grabbing attention and differentiation.
Theoretical studies of non-traditional tactics in advertizing reason a comprehensive analysis of the issue, yet there
are no complex studies that would reflect consumer reactions to untraditional advertizing in social and commercial
advertizing context and there are no models developed on the basis of their results in the marketing literature. The aim
of this article is to provide an analysis for the impact of untraditional advertizing on consumer behavior in Republic of
Moldova.


Keywords


untraditional advertizing, shock tactics in advertizing, guerilla marketing, social advertizing, commercial advertizing

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.