APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Natalia BĂNCILĂ, Lilia DUMBRAVANU

Abstract


COMPARATIVES APPROACHES ON THE CONTRIBUTION OF DIRECT INVESTMENTS IN ECONOMY: ROMANIA - MOLDOVA AND OTHER EMERGING COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

The transition towards a market economy in any country of the world requires a restructuring of economic life. The main task of it is the development of the private sector of national economy which would lead to sustainable economic growth. A long-lasting economic revival is possible only in conditions of increase in investment, of maximal use of production capacities. Any economic growth requires funding, too. Investment financing constitutes a significant step in the investment process whereby financial resources are incorporated in the budget of the investment and may be used for payment in order to achieve a project.  

Thus, concluding from the introductory ideas of the article, the author proposes to develop a comparative approach of the impact of direct investments in economy of Romania, Republic of Moldova and other emergent countries from Europe. What is certain is that the international measurement and comparison scale of the impact of the foreign direct investment (FDI) on economic development is a complicated exercise, taking into consideration the very limited statistical data volume. However, the author manages to draw some conclusions concerning the process of achievement foreign direct investments.

ABORDĂRI COMPARATIVE PRIVIND CONTRIBUŢIA INVESTIŢIILOR DIRECTE ÎN ECONOMIE: ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA ŞI ALTE ŢĂRI EMERGENTE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ

În orice ţară a lumii, tranziţia spre economia de piaţă impune o restructurare a vieţii economice. Sarcina principală a restructurării este dezvoltarea sectorului privat al economiei naţionale, ceea ce ar duce la o creştere economică durabilă. O relansare economică durabilă este posibilă doar în condiţiile sporirii investiţiilor, utilizării la maximum a capacităţilor de producţie. Orice creştere economică necesită şi finanţare. Finanţarea investiţiilor constituie o etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia resursele financiare se înglobează în bugetul investiţiei şi pot fi utilizate pentru plăţi în vederea realizării unui proiect.

Astfel, reieşind din ideile introductive ale articolului, autorii îşi propun să elaboreze o abordare comparativă a impactului investiţiilor directe în economia României, Republicii Moldova şi a altor ţări emergente din Europa. Cert este faptul că măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl exercită investiţiile străine directe (ISD) asupra dezvoltării economice este un exerciţiu complicat, având în vedere volumul datelor statistice foarte limitat. Totuşi, autorii formulează câteva concluzii cu privire la procesul de realizare a investiţiilor directe străine.

 


Keywords


financing, contribution, direct investment, emerging economy.

Full Text:

PDF

References


Banque Nationale de Roumanie, l'Institut National de la Statistique. Les Investissements Directs Étrangers en Roumanie en 2013. Bucarest, le 30 Septembre 2014. 25 p.

http://www.mec.gov.md/

http://www.noi.md

http://www.ziarulnational.md/

http://www.wall-street.ro


Refbacks

  • There are currently no refbacks.