CONSIDERAŢII PRIVIND IMPORTANŢA METODEI DE CALCULAŢIE A COSTULUI PE COMENZI

Svetlana MIHAILA, Galina BĂDICU

Abstract


În acest articol este prezentată o modalitate de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor prin metoda pe comenzi. Sunt tratate etapele de derulare a metodei de calculaţie a costului pe comenzi, respectiv rolul conta­bilului de gestiune în derularea şi implementarea acestei metode. Din punct de vedere teoretic şi aplicativ, sunt abordate etapele metodologice parcurse în contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor.

Concluziile formulate vizează organizarea contabilităţii de gestiune; entitatea trebuie să aplice cea mai eficientă metodă de calculaţie, ba chiar şi o combinaţie de metode de calculaţie – clasice şi moderne, în concordanţă cu parti­cularităţile tehnologiei şi organizării producţiei, precum şi cu cerinţele unei administrări eficiente. Totodată, sunt abor­date şi avantajele pe care le oferă metoda pe comenzi, de unde derivă şi importanţa acestui subiect.

CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF THE JOB-ORDER COSTING SYSTEM

 

The authors present a method for the organization of the management accounting and job-order costing. Consideration has been given to the stages of the job-order costing system, as well as to the role of the accountant in the application and implementation of such method. The authors have adopted a theoretical and applicative approach in regard to the methodological stages covered by the management accounting and the costing method.

The article ends with the authors' conclusions regarding the organization of the management accounting. In this respect, it outcomes that an entity is to apply the most efficient costing method and, moreover, a combination of classical and modern costing methods, in accordance with the specific features of the manufacturing process and production engineering, as well as the efficient management requirements. The authors have also shed light on the advantages offered by the job-order costing system, and the resulting importance of the subject under consideration.


Keywords


job - order costing system, management accounting, costing, method contracts, production cost.

Full Text:

Untitled

References


CĂPUSNEANU, S. Elemente de management al costurilor. Bucureşti: Editura Economică, 2008. 302 p.

OPREA, C., MAN, M., NEDELCU, M. Contabilitate managerială. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. 335 p.

CARAIANI, C., DUMITRANA, M. Contabilitate de gestiune & control de gestiune. Bucureşti: Editura Universitară, 2008. 421 p.

BRICIU, S. Contabilitatea managerială. Aspecte teoretice şi practice. Bucureşti: Editura Economică, 2006. 440 p.

CАЛАХОВА, Э. Теорeтические и практические аспекты проблем калькулирования себестоимости продукции. В: Каспийский регион: политика, экономика, культура, 2011, № 2(27), с.167-174.

ŢURCANU, V. Calculaţia costurilor. Chişinău: ASEM, 2001. 115 p.

GRABAROVSCHI, L. Concepte contemporane în gestiunea şi contabilitatea costurilor. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chişinău: ASEM, 2013. ediţia IX, nr.2 p.100-104.

CARAMAN, S., CUŞMĂUNSĂ, R. Contabilitate managerială: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2007. 225 p.

NEDERIŢA, A., PANUŞ, V. Contabilitatea costurilor de producţie. În: Contabilitate şi audit, 2012, nr.10, p. 64-71.

HORNGREN, C., DATAR, M., FOSTER, G. Contabilitatea costurilor, o abordare managerială. Chişinău: ARC, 2006. 939 p.

NEEDLES, B., ANDERSON, H., CALDWELL, J. Principiile de bază ale contabilităţii. Chişinău: ARC, 2000. 1240 p.

BĂDICU, G., MIHAILA, S., AVORNIC, A. Contabilitatea managerială. Chişinău: Învăţătorul modern, 2015, 277 p. ISBN 978-9975-3038-8-0

Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237 (4551-4555), pct.55. (Accesat: 29.07. 2013)

SNC ,,Contracte de construcţii”, http://www.monitorulcontabil.md/index.php/contabilitatea-i-legea/583-snc-2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.