ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC

Iulia CAPRIAN

Abstract


Nu există o definiţie unică a gestionării riscului. Acesta poate fi expus în termeni generali ca „aplicaţie a principiilor de adoptare a deciziilor pentru o problemă particulară de risc” sau ca „minimizare a costului general al riscului”, însă una dintre cele mai aplicabile poate fi ceea ce se concentrează asupra procesului gestionării riscului. Astfel, gestionarea riscului este un proces sistematic, orientat spre identificarea şi evaluarea riscurilor la care este expusă o persoană sau organizaţie, pentru selectarea şi implementarea tehnicilor optime de control şi finanţarea riscurilor.

INSURANCE MAY SAVE "THE POTENTIAL, EXPECTED BENEFIT": METHODOLOGICAL ASPECT

There is no single definition of risk management. The concept may be expressed in general terms as a "application of the principles of adaptation of decisions to a particular risk problem" or a "minimization of the overall costs of risk", but one of the most applicable may be the one focusing on the risk management process. Thus, risk management is a systematic process, aimed at identifying and assessing the risks to which a person or organization is exposed for the purpose of selecting and implementing optimal techniques for controlling and financing risks.


Keywords


reinsurance, insurance business, provided, insurer, banc assurance, brokers, insurer, insurance claim, offer insurance, compensation insurance, globalization, insurance company, life insurance, supervisory authority, insurance funds, premium, capitalizati

Full Text:

PDF

References


CATARANCIUC, S., CAPAŢINĂ, G., MAXIMILIAN, S. Matematici aplicate în economie. Chişinău: CEP USM, 2013.

PURCARU, I. Matematici financiare. Vol.II. Bucureşti, 1993.

ULIAN, G., CAPRIAN, Iu., VIŞANU, T. Piaţa de asigurări în Republica Moldova. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. Chişinău: CEP USM, 2012, nr.7(57), p.161-166.

УЛИЯН, Г., КАПРИAН, Ю. Государственное регулирование страховой деятельности. B: Studii economice. Revistă ştiinţifică (Chişinău, ULIM) 2012, nr.3-4, p.238-245. ISSN 1857-226X

УЛИЯН, Г., КАПРИAН, Ю., РОТАРУ, Л. Особенности договора страхования. B: Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul. Seria „Ştiinţe Economice”, 2013, nr.2(10), p.122-138.

КАПРИAН, Ю., УЛИЯН, E. История развития страхования. B: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi inter¬naţional”, 31octombrie – 01 noiembrie 2014. Ediţia a XI-A. Chişinău: CEP USM, 2014, p.216-219.

CAPRIAN, Iu., COVALSCHI, T., ULIAN, E. Apariţia şi evoluţia asigurărilor în lume. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. Chişinău: CEP USM, 2014, nr.7(77), p.40-44.

CAPRIAN, Iu. Originea şi gestiunea asigurărilor cargo privind practica europeană. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. Chişinău: CEP USM, 2014, nr.7(77), p.35-40.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.