RISCUL DE PARTICIPARE A BĂNCII ÎN PROCESUL DE SPĂLARE A BANILOR

Galina Ulian, Vasile ŞARGO

Abstract


Problematica privind evenimentele generatoare a riscului de participare a băncii în procesul de spălare a banilor este foarte actuală atât la nivel global, cât și pentru fiecare instituție bancară în parte. Dezvoltarea vertiginoasă a tehno­logiilor are și un impact negativ asupra societății, inclusiv facilitează fraudarea bancară. În acest context, instituțiile specializate recomandă specialiștilor din sistemul bancar aplicarea unei abordări bazate pe riscuri şi orientate spre depis­tarea, evaluarea și calificarea amenințărilor ce apar atât la nivel global, cât și național. Evaluarea riscurilor permite instituției bancare să determine sectoarele vulnerabile în cadrul activităţii şi să ofere acesteia informaţia exactă despre domeniile spre care trebuie îndreptate resursele existente pentru atingerea scopului de minimizare a riscurilor de spălare a banilor prin intermediul băncii.


Keywords


bancă comercială, venituri ilegale, risc, spălarea banilor.

Full Text:

PDF

References


http://www.businessforecast.by/partners/ ratings

Ong. M.,The Basel Handbook: A guide for Financial Practitioners, Incisive Media Ltd. With KPMG, London, UK, 2005.

Recomandări cu privire la abordarea bazată pe risc a clienților de către bănci în vederea prevenirii și combaterii spă¬lării banilor și finanțării terorismului, aprobate prin Hotărârea nr.96 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 5 mai 2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.83-85/527.

SOCOL, A. Principalele tipuri de riscuri operaţionale ce pot afecta activitatea unei societăţi bancare: identificare, măsuri de prevenire şi diminuare în perspectiva acordului Basel II. În: Analele Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Anul V, 2006, nr.5.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – a Revised Framework, Basel Comittee on Banking Supervision, 2004.

BARDOLOI, S. Measuring Operational Risk: The Data Challenges, Banking and Technology New Service Network. England, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.