MODELAREA ACTUARĂ: ASPECT METODOLOGIC

Iulia CAPRIAN, Iurii CAPRIAN

Abstract


În articol sunt specificate un şir de probleme, soluţiile cărora pot fi puse la baza tarifelor pentru serviciile sociale prestate de către structuri actuare; se face o încercare de a folosi lanţurile Marcov pentru cuantificarea stării de sănătate a populaţiei umane, clientelă a structurii actuare.


Keywords


actuar, calcule actuare, fond de asigurare, servicii sociale, structuri actuare, eficientizare, metodo¬logie actuară, probabilitate, cheltuieli, lanţurile Marcov, starea sănătăţii, tarife, riscuri, costuri, pierderi, optimizare, criterii.

Full Text:

PDF

References


FOTESCU, S. Iniţiere în asigurări. Chişinău, 2003, p.4.

ULIAN, G., CAPRIAN, Iu, VIŞANU, T. Piaţa de asigurări în Republica Moldova. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe exacte şi economice. Chişinău: CEP USM, 2012, nr.7(57), p.161-166.

MAXIMILIAN, S. Modelarea proceselor economice. Chişinău: CEP USM, 2013.

TAHA A., Hamdy. Operations Research. London, 1982.

MIHOC, G., MĂDEJDE, I. Programarea matematică, programarea stochastică. Bucureşti, 1962.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.