UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

Nelea CHIRILOV, Svetlana MIHAILA

Abstract


În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.

THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESS

In this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.


Keywords


cost-volume-profit, direct-costing method, break-even point, variable costs, fixed costs, profit.

Full Text:

PDF

References


DIACONU, P. Contabilitate managerială şi planuri de afaceri. Bucureşti: Editura Economică, 2006. 341 p.

HRISTEA, A.M. Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii. De la instituţie la ştiinţă. Volumul 1. Ed. a II-a. Bucureşti: Editura Economică, 2015. 256 p.

BRICIU, S., CĂPUŞNEANU, S., CĂPRARIU, A.E. Optimizarea profitului în condiţii de criză. În: Economie teore-tică şi aplicată, 2013, vol.XX, nr.6(583), p.57-73.

PĂVĂLOAIA, W., PARASCHIVESCU, M.D., LEPĂDATU, Gh. ş.a. Analiza economico-financiară. Concepte şi studii de caz. Bucureşti: Editura Economică, 2010. 391 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.