GESTIUNEA DEFICITULUI DE RESURSE FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR AUTOHTONE

Ludmila COBZARI, Svetlana GHERJAVCA

Abstract


Deficitul de resurse financiare este cauzat de o serie de factori de diferită natură. Cunoaşterea factorilor de influenţă şi acţiunea lor permite managerilor să acţioneze în aşa manieră, încât să minimizeze efectele negative ale acestora. Tot­odată, identificarea factorilor de influenţă joacă un rol important în determinarea cauzelor, în special a lipsei sau defici­tului de resurse financiare, precum şi în găsirea soluţiilor de depăşire a situaţiilor de criză.

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESSOURCES DEFICIT IN THE AUTOHTONE ENTERPRISES

The deficit of financial resources is caused by a series of factors of different nature. Knowledge of the factors of influence and their action, allows managers to act in a such manner as to minimize their negative effects. However, the identification of the factors of influence plays an important role in the determining of causes, particularly, the lack or the insufficiency of financial resources, as well as finding solutions to overcome the crisis.


Keywords


financial ressources, financial management, internal factors, external factors, deficit of financial resources, financial assistance.

Full Text:

PDF

References


Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova, http://www.statistica.md/

Дефицит финансов на предприятии и основные причины его возникновения, http://bizataka.ru/menedzhment/ finansovoe-upravlenie/defitsit-finansov-na-predpriyatii-i-osnovnye-prichiny-ego-vozniknoveniya.html

Finanţarea afacerilor, http://finantare.gov.md/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.