MODELUL LOGICO-DESCRIPTIV REFERITOR LA EFICIENTIZAREA PROCESULUI BUGETAR

Mariana IAGAR

Abstract


Evaluarea eficienţei procesului bugetar este o componentă importantă şi indispensabilă a politicii economice moderne şi asigură transparenţa şi responsabilitatea procesului bugetar. Planificarea bugetului nu trebuie analizată doar din punctul de vedere al realizării alocării optime a resurselor bugetare. Această activitate oferă o oportunitate nu doar pentru a eva­lua costul realizării unui anumit obiectiv, dar şi pentru a compara rezultatele obţinute cu costurile. Eficienţa procesului bugetar este determinată de structura bugetului şi depinde de sistemul de control financiar de stat. Modelul logico-descriptiv referitor la eficientizarea procesului bugetar oferă posibilitatea de a structura cheltuielile bugetare şi de a efi­ci­entiza managementul sectorului public.

THE LOGICAL-DESCRIPTIVE MODEL REGARDING THE EFFECTIVENESS OF THE BUDGET PROCESS

Assessing the effectiveness of the budget process is an important and indispensable part of modern economic policy which ensure transparency and accountability of the budget process. The budget must be analyzed not only in terms of achieving optimal allocation of budgetary resources. This activity provides an opportunity not only to assess the cost of achieving a particular objective, but also to compare results with costs. Effectiveness is determined by the budget process and budget structure depends on the system of state financial control. The logical and descriptive model regarding the effectiveness of the budget process more efficient structure enables efficient spending and public sector management.


Keywords


budget, budget revenues, budget expenditures, efficiency, mathematical modeling.

Full Text:

PDF

References


VACĂREL, I., GEORGESCU, F. Finanţe publice. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.

MUSGRAVE, R., MUSGRAVE, P. Public Finance in Theory and Practice. Fifth edition, McGraw-Hill Book Company, 1989.

AUERBACH, A.J., GOKHALE, J., KOTLIKOFF, L.J. Generational Accounting: A Meaningful Way to Evaluate Fiscal Policy. In: Journal of Economic Perspectives, 1994, vol.8, no.1.

EISNER, R. Which Budget Deficit? Some Issues of Measurement and their Implications, In: The American Economic Review, 1984, vol.74, no.2, May, p.138-143.

APETRII, A. Buget şi trezorerie publică. Iaşi, 2008.

RĂDULESCU, E. Ce este deficitul structural, pe înţelesul tuturor. http://www.evz.ro


Refbacks

  • There are currently no refbacks.