ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND APLICAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE

Ludmila FRUMUSACHI

Abstract


În cele ce urmează ne-am propus să facem o analiză teoretică a diverselor concepte privind controlul de gestiune – atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Având în vedere internaţionalizarea la nivel mondial, Republica Moldova a suportat şi ea unele transformări atât la nivel social, politic, cât şi economic.

În consecinţa tuturor transformărilor, controlul de gestiune a apărut ca o necesitate a unităţilor economice multi­na­ţionale. De aici rezultă scopul şi obiectivele publicaţiei. Astfel, ne-am propus să stabilim care sunt caracteristicile con­ceptului integrat al controlului de gestiune şi care sunt particularităţile acestuia. Totodată, am considerat oportună apre-cierea instrumentelor controlului de gestiune şi descrierea acestora, cu scopul de a înlătura anumite neclarităţi.

MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS'CONCEPTUAL DEFINITIONS

Given the thematic significance of the subject matter, we decided to carry out an analysis of the various theoretical concepts of national and international management control. Given the internationalization of the world, theRepublicofMoldovahas also undergone through changes at the social, political and economic levels. As a consequence of all such transformations, the subject of the management control has emerged as a vital necessity for multinationals. Hence, this perfectly explains the purpose and objectives of the current publication. In this context, we aimed to define the characteristics of the integrated management control concept, as well as to review its particularities.  At the same time, we considered it appropriate to review and evaluate management control assessment tools in order to remove certain ambiguities. 


Keywords


management control, decision making, management accounting, management process.

Full Text:

PDF

References


http://documents.tips/documents/controlling-proiect.html

ALEXA, V. Controllingul în mediul de afaceri internaţional. Timişoara: Mirton, 2012, p.58.

VAHS, D. Organisation: Einführung in die Organisationstheorie und-praxis. Sttutgart, 2007, p.21-41.

ESCHENBACH, R., SILLER, H. Controlling profesional,concepte şi instrumente. Bucureşti: Editura Economică, 2014. Autorul face referire la lucurarea lui Antony R.N. Planificarea şi controlul sistemelor. Un cadru pentru analiză, Boston, 1965.

ФИЛИПИЕВ, Д., БЕСПАЛОВА, И. Функция контроля в системе бухгалтерского учёта. В: Бухгалтерский учёт, 2008, №13, с.63-65.

IONAŞCU, I., FILIP, A., STERE, M. Control de gestiune. Bucureşti: Editura Economică, 2006. 271 p.

ŢURCANU, V. Contabilitatea şi controlul de gestiune: convergenţe şi delimitări. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 28-29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, vol.2, p.333-335.

EPURAN, M., BĂBĂIŢĂ, V., IMBRESCU, C. Teoria contabilităţii. Bucureşti: Editura Economică, 2004. 464 p.

BULGARU, V. Perfecţionarea contabilităţii stocurilor la întreprinderile agricole: Teză de doctor în economie. Chişinău, 2010. 168 p.

NEDERIŢĂ, A. şi al. Contabilitate managerială. Ghid practico-didactic. Chişinău: ACAP, 2000. 264 p.

CARAMAN, S., CUŞMĂUNSĂ, R. Contabilitate managerială: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2007. 225 p.

ŢURCANU, V., MIHAILA, S. Contabilitate de gestiune & Control de gestiune (în industria prelucrătoare): Monografie. Chişinău: Editura ASEM, 2015. 231 p.

ESCHENBACH, R. Controlling macht schule! Eisenstadt, 2007, p.34-36.

CARAIANI, C., DUMITRANA, M. Contabilitate de gestiune & Control de gestiune. Bucureşti: Editura Universitară, 2008. 421 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.