THE ANALYSIS OF THE DYNAMIC EVOLUTION OF REMITTANCES IN MOLDOVA AND ITS ROLE IN FORMATION OF MONEY SUPPLY

Elena NIREAN, Boris COREŢCHI

Abstract


Remittances are one of the most studied aspects of migration inMoldovaand have an important role in boosting domestic demand, but their high level and low investments are factors that determine a high degree of vulnerability of the economy. The current reduction in remittances in terms of investment failure will immediately affect consumption and GDP growth, which already is observed. Moreover, remittances lead to currency depreciation, conditioning more expensive exports fromMoldova. The first signs of decreasing remittances have led to currency depreciation. So remittances influence monetary policy as a result of growth of money supply, increased demand and intensifying inflationary risks.

The national economy remains dependent on remittances from citizens working abroad and this dependence starts to wear on an even more alarming feature because remittances volume is declining due to the effects of regional-economic and financial crisis. This means that the national economy is facing major problems and to solve them is necessary to lead urgent and sustainable measures.

ANALIZA EVOLUŢIEI DINAMICE A REMITENŢELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROLUL LOR ÎN FORMAREA MASEI MONETARE

Remitenţele sunt unul dintre cele mai cercetate aspecte ale migraţiei din Republica Moldova şi au un rol important în creşterea cererii interne, dar nivelul înalt al acestora şi investiţiile reduse sunt factori care determină un grad înalt de vulnerabilitate a economiei naţionale. Reducerea actuală a remitenţelor în condiţiile insuficienţei de investiţii va afecta imediat consumul şi creşterea PIB-ului, ceea ce deja se observă. Remitenţele conduc la aprecierea monedei naţionale, condiţionând scumpirea exportului din Moldova. Primele semne de scădere a remitenţelor au determinat şi deprecierea monedei naţionale. Deci, remitenţele influenţează politica monetară, ca rezultat al creşterii masei monetare, sporirii cererii şi intensificării riscurilor inflaţioniste.

Economia naţională continuă să rămână dependentă de remitenţele cetăţenilor plecaţi la muncă peste hotare şi această dependenţă începe să poarte un caracter şi mai alarmant, deoarece volumul remitenţelor este în scădere – efect ale crizei economico-financiare regionale. Aceasta denotă faptul că economia naţională se confruntă cu probleme majore, iar pentru soluţionarea lor se impune realizarea unor măsuri urgente şi durabile. 


Keywords


money supply, remittances, money transfers, currency exchange rate.

Full Text:

PDF

References


Regulament de prestare a serviciilor de remitere de bani aprobat prin hotărârea Consiliului Eximbank Gruppo Veneto Banca din 4 decembrie 2014.

PROHNIŢCHI, V., LUPUŞOR, A. Opţiuni privind valorificarea remitenţelor şi economiilor emigranţilor pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Chişinău, 2013.

Regulament de prestare a serviciilor de remitere de bani aprobat de BC Moldindconbank SA, 2016.

Regulament de prestare a serviciilor de remitere de bani aprobat prin Ordinul Preşedintelui BC „EuroCreditBank” S.A. nr. 25 din 11 aprilie 2014.

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP070/POP070500.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9

http://bnm.md/ro/content/analiza-grafica-transferurilor-de-mijloace-banesti-efectuate-favoarea-persoanelor-fizice-0

http://bnm.md/ro/content/analiza-grafica-transferurilor-de-mijloace-banesti-efectuate-favoarea-persoanelor-fizice-40

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010100.px/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010300reg.px/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=146&

http://bnm.md/ro/content/comunicat-al-bnm-evolutia-transferurilor-de-mijloace-banesti-din-strainatate-efectuate-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.