ANALIZA PROBLEMELOR ŞI POSIBILITĂŢILOR INTERACŢIUNII SECTORULUI BANCAR CU SECTORUL REAL AL ECONOMIEI

Tudor SULA

Abstract


Una dintre cele mai importante probleme ale dezvoltării economiei Republicii Moldova constă în organizarea inte­r­ac­­ţiunii constructive dintre sectorul real şi sectorul bancar al economiei. În situaţia creată în sectoarele nominalizate este oportun de a cerceta problemele şi posibilităţile interacţiunii sectorului bancar cu sectorul real al economiei. Drept rezultat, în baza studiilor efectuate sunt determinate unele acţiuni, a căror implementare va contribui la eficientizarea interacţiunii dintre sectorul real şi sectorul bancar al economiei.

ANALYSIS OF THE PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF INTERACTION OF BANKING AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY

One of the most important problem of the development of the economy of the Republic of Moldova is to organize the constructive interaction between the real sector and the banking sector of the economy. In the created situation in the mentioned sectors it is appropriate to research the problems and possibilities of interaction of the banking sector with the real sector of the economy. As a result, based on carried out studies there are determined some actions, the implementation of which will contribute to improving the efficiency of interaction between the banking and real sectors of the economy.


Keywords


banking sector, real sector of economy, efficiency of interaction, investment credit process.

Full Text:

PDF

References


ЮДИНА, И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: опыт становления и развития кризисов: Монография / Москва: РИОР:ИНФРА, 2013. 351 с.

СОКОЛОВА, Е.М. Активизация кредитных отношений коммерческих банков с промышленными предприятиями. Ростов-на-Дону, 1997. 185 с.

Anuarele Statistice ale Republicii Moldova pe anii 2000-2015. www.statistica.md

Rapoartele anuale ale Băncii Naţionale a Moldovei pe anii 2010-2015. www.bnm.md


Refbacks

  • There are currently no refbacks.