IMPORTANŢA COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR MANAGEMENTULUI

Viorica CARAUŞ

Abstract


În articol sunt prezentate particularităţile specifice comunicării manageriale şi evoluţia acesteia în timp, ca disciplină a managementului. De asemenea, este argumentată dependenţa dintre funcţiile manageriale şi procesul comunicării. Se constată o relaţie de interdependenţă între funcţiile manageriale şi comunicare, concluzionând că procesul comunicaţional ocupă un loc central în sistemul managerial al oricărei întreprinderi. Sunt reflectate câteva abordări noi ce vizează rolu­rile managerului şi importanţa comunicării manageriale în exercitarea respectivelor roluri.

THE IMPORTANCE OF MANAGERIAL COMMUNICATION IN THE EXERCISE OF MANAGERIAL FUNCTIONSThis article presents specific features of managerial communicationas a management discipline and its evolution in time. It is also justified the dependence of the management functions and communication process.It can be noted an interdependent relationship between managerial and communication functions, concluding that the communication process is central to the management system of any enterprise. Also in the article are reflected several new approaches that aim the roles of the manager, and the importance of communication in exercising this managerial roles.

Keywords


communication, managerial communication, the management functions, roles of the manager, specific functions of managerial communication.

Full Text:

PDF

References


CÂNDEA, D., CÂNDEA, R. Comunicarea managerială, concepte, deprinderi, strategie. Bucureşti: Expert,1996.

DOBRESCU, E. Comunicarea managerială. Metodologie şi eficienţă. Bucureşti: WoltersKluwer, 2010.

BORCOMAN, R., RUSU, Dj. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri. Chişinău: ASEM, 2009.

NICULAE, T., GHEORGHIŢĂ, I., GHEORGHIŢĂ, D. Comunicarea organizaţională şi managementul situaţiilor de criză. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006, p.68.

MINTZBERG, H. The manager's job: folkloreandfact. In: Harvard Busines Review, July-August, 1975, p.49.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.