ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Мария ГЕОРГИЦА, Алина СТРАТИЛА

Abstract


Оптимальный состав и структура капитала гарантируют устойчивое финансовое состояние предприятия, что выражается в способности предприятия производить в срок платежи, финансировать свою деятельность на рас­ширенной основе, стойко переносить последствия неожиданных событий, что ставят под угрозу его функциони­рование, и поддерживать достаточный уровень платежеспособности в неблагоприятных условиях.

OPTIMIZAREA STRUCTURII CAPITALULUI ÎNTREPRINDERILOR DE CONSTRUCŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Structura optimală a capitalului asigură stabilitatea financiară a întreprinderii, ceea ce se exprimă prin capacitatea întreprinderii de a achita la timp datoriile curente, de a-şi finanţa pe deplin activitatea, de a suporta consecinţele eveni­mentelor excepţionale (neordinare), precum şi de a susţine un nivel suficient de solvabilitate în condiţii nefavorabile.

STRUCTURE OPTIMIZATION OF THE ENTERPRISES CONSTRUCTION CAPITAL OF THE RUPUBLIC OF MOLDOVA

The optimum structure and capital structure guarantees a steady financial condition of the entity that is expressed in a capability of the entity in time to make payments, to finance the activities on an expanded basis, to transfer unexpected shocks and to support the sufficient level of solvency in adverse conditions.


Keywords


weighted average cost of the aggregate capital, financial profitability, coefficient of financial leverage.

Full Text:

PDF

References


Стоимость капитала строительных предприятий. Свободный доступ: http://statistica.md (Дата посещения: 05.07.2016).

Banca Naţională a Moldovei. Baza de date interactive. Ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acor-date şi ale depozitelor noi atrase. Disponibil: http://bnm.md (Accesat: 05.07.2016).

САВИЦКАЯ, Г. Экономический анализ. 11-е изд., испр. и доп. Москва: Новое знание, 2005. 651 с.

ISBN 5-94735-080-7

ŢIRIULNICOVA, N. ş.a. Analiza rapoartelor financiare: [manual]. Chişinău: Asociaţia Obştească „ACAP RM”, 2011. 400 p. ISBN 978-9975-78-995-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.