APLICAREA SISTEMELOR DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR OPTIME ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Ion MÎRZAC

Abstract


Prezentul articol relevă posibilitatea folosirii inteligenţei artificiale în sistemele economice. Se descrie baza teoretică a metodologiei de recunoaştere a obiectelor în spaţiul indicaţional selectat. În calitate de model de management strategic inteligent poate fi propus un sistem cu structură adaptivă, care va lua în considerare factorii mediului extern şi sarcinile strategice interne, selectate pe bază de concurs. Astfel de sisteme pot fi utilizate pentru a aborda provocările macro- şi microeconomice în procesul de luare a deciziilor optime.

THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF OPTIMAL DECISION-MAKING IN THE ECONOMIC ACTIVITY

This article presents the possibility of using the artificial intelligence in economic systems. It  describes the theoretical basis of recognizing methodology of objects from the selected space. As intelligent strategic management model can be proposed a system with an adaptive structure, which will take into consideration the external environment factors and the internal strategic tasks, selected under a competition. Such systems can be used for discussing the macro- and micro­economic challenges in the process of optimal decision.


Keywords


Artificial intelligence, system o artificial intelligence, the task of recognizing the objects, the task of choosing the working characteristics, intelligent model of strategic management.

Full Text:

PDF

References


IONIŢĂ, S. Inteligenţa artificială – între tehnologie şi etică. În: Studii şi comunicări / DIS, vol.VIII, 2015, p.105-117.

НОСОВ, А.Л. Методология управления развитием инфраструктуры региональной логистики: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Санкт-Петербургский государственный инже-нерно-экономический университет. СПб., 2007, с.310.

НОСОВ, А.Л. Концепции оптимального управления экономическими системами. В: XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014, с.6107-6115.

НОСОВ, А.Л. Методологические подходы к стратегическому планированию и управлению образовательным учреждением. В: Концепт, 2013, № 3, с.2-12.

НОСОВ, А.Л. Синергетическое взаимодействие субъектов логистической деятельности. В: Логистика сегодня. 2013, № 1, с.18-29.

НОСОВ, А.Л. Информационное обеспечение стратегического менеджмента организации. В: Вопросы новой экономики, 2013, № 4(28), с.74-79.

НОСОВ, А.Л. Проблемы информатизации системы образования в постиндустриальном обществе. В: Концепт, 2015, № 1, с.1-5.

НОСОВ, А.Л. Формирование эффективного механизма управления компетенциями. В: Концепт, 2015, № 5, c.1-5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.