EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PREVEDERILOR LEGISLATIVE ALE UE

Elena RUSU

Abstract


Autorul abordează întregul sistem de achiziţii publice ca un instrument necesar şi important de eficientizare a acestora în contextul prevederilor legislative ale UE. În baza analizei procesului de achiziţii publice în contextul prevederilor legislative ale UE autorul a constatat prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi la organizarea şi desfăşurarea procedu­rilor de achiziţii publice la nivel naţional. Ca urmare, sunt propuse unele direcţii eficiente care ar contribui la crearea unui sistem eficace de achiziţii publice pe baza principiilor de reglementare a acestora aplicate în UE.

EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE EU LEGISLATION

Author deals with the whole system of public procurement as a necessary and important tool to streamline them in the context of the EU legislation. Based on the analysis of the procurement process in the context of the EU legislation, the author found the presence of irregularities and failures in organization and conduct of procurement procedures at national level, the conclusion was proposed some ways effective contribute to creating an effective procurement system based on the principles of solving them applied in the EU.


Keywords


public procurement system, procurement, economic reform public procurement system efficiency, efficiency of legal remedies, public procurement legal framework, institutional framework of public procurement.

Full Text:

PDF

References


http://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_aap_2015.pdf (Accesat: 20.08.2016)

Evaluarea sistemului naţional de AP din Republica Moldova. PNUD, 2008.

Legea privind achiziţiile publice, nr.131 din 03.07.2015. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205.

Public Procurement Assessment: Review of laws and practice in the EBRD region, European Bank for Reconstruction and Development, 2011.

SECRIERU, A. Creşterea eficienţei sistemului de achiziţii publice din RM în contextul Acordului de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător. În: Buletin de Politică externă a Moldovei, 2014, nr.81, p.7.

Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr.847-XIII din 24 mai 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.