SISTEME INFORMATICE – SUPORT AL ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING

Ludmila PASCARI, Ala TABARCEA

Abstract


În acest articol este prezentat rolul şi importanţa sistemelor informatice utilizate în activitatea de marketing; sunt ana­lizate modulele informatice care sprijină ariile funcţionale ale afacerii, ca: Planificarea Resurselor Întreprinderii (Enterpise Resource Planning ERP), aplicaţiile de gestiune a relaţiilor cu clienţii (Customer Relationship Management – CRM) şi Managementul Lanţului de Distribuţie (Supply Chain Management – SCM).

INFORMATION SYSTEMS – SUPPORT IN MARKETING ACTIVITIES

In this paper has been described the role and importance of systems used in marketing; analyzed software modules that support functional areas of the business such as: Enterprise Resource Planning, applications for Customer Relationship Management and Supply Chain Management.


Keywords


Marketing Information Systems, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management.

Full Text:

PDF

References


EDELHAUSER, E. Sisteme informatice în managementul resurselor umane. Petroşani: Universitas, 2011. 245 p.

FOTACHE, D. Metode, tehnici şi tehnologii pentru grupuri de lucru. Iaşi: Polirom, 2002, p.28-29.

MIHĂESCU, L. Infomatizarea sistemului de comunicaţii al firmei. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2009, p.162.

HURBEAN, L., PĂVĂLOAIA, V., FOTACHE, D., DOSPINESCU, O. Platforme integrate pentru ERP. Bucureşti: Editura Economică, 2013, p.154.

EDELHAUSER, E., GHICAJANU, M. Enterprise Resource Planning in Romanian Mining Companies, The 4th International Conference on Manufacturing Science and Education. MSE 2009, Sibiu, Romania.

FOTACHE, D., MUNTEANU, A. Auditarea sistemelor integrate de aplicaţii. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Tomul LII/LIII „Ştiinţe economice”, 2005/2006, p.282-287.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.