CONCEPTUL CONTEMPORAN DE MARKETING AL PIEŢEI IMOBILIARE

Olesea ROTARU

Abstract


În acest articol autorul îşi propune să definească aspectele teoretice ale conceptului contemporan de marketing al pieţei imobiliare, fiind prezentate şi etapele evoluţiei acestui concept. Piaţa locuinţelor se referă la oferta şi cererea de case, de obicei, într-o anumită ţară sau regiune. Piaţa de locuinţe include construcţia, vânzarea şi revânzarea tuturor proprietă­ţilor rezidenţiale din întreaga ţară. Imobilul este un termen care se referă în general la pământ, inclusiv la toate atributele naturale aferente, precum şi la alte îmbunătăţiri făcute de om referitor la pământ. Conceptul modern de piaţă imobiliară se referă, de asemenea, la aspectul pieţei imobiliare ce vizează implicarea mai multor agenţii imobiliare, care au transfor­mat această piaţă în una cu concepte moderne, foarte atractivă pentru punerea în aplicare a diferitelor activităţi specifice de marketing.

CONTEMPORARY CONCEPT OF REAL ESTATE MARKETING

The article aims to define the theoretical aspects of the contemporary concept of housing market, also we want to give definitions and evolution of the concept. Housing Market refers to the supply and demand for houses, usually in a particular country or region. Housing market includes the construction, sale, and resale, of all residential properties across the country. Real estate is term that generally refers to the land, including all inherent natural attributes and other man-made improvements permanently attached to the land. Modern concept of housing market, also refers to real estate issues, namely the involvement of more and more real estate agencies which have turned the market into a very attractive modern concepts for implementation of various marketing activities.


Keywords


contemporary concept of housing market, real estate, housing demand, housing supply, housing market particularities, housing market functions.

Full Text:

PDF

References


ГРИНЕНКО, С.В. Экономика недвижимости. Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.

TATAROVA, A.V. Оценка недвижимости и управление собственностью. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.

BUZU, O., MATCOV, A. Evaluarea bunurilor imobiliare. Chişinău, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.