PERCEPŢIILE NOII GENERAŢII ASUPRA IDENTITĂŢII ŞI IMAGINII REPUBLICII MOLDOVA

Maria GRIGORAŞ

Abstract


Scopul prezentului demers constă în identificarea tuturor elementelor tangibile şi intangibile ce influenţează imaginea de ţară a Republicii Moldova pe plan intern şi extinderea acestora asupra exportului, turismului, gradului de atragere a investiţiilor şi asupra calităţii vieţii, ceea ce impune  necesitatea unei repoziţionări a imaginii de ţară în cadrul conjuncturii internaţionale deja existente.

Pentru realizarea scopului s-a ţinut cont de următoarele obiective: determinarea şi evaluarea componentelor specifice imaginii de ţară a Republicii Moldova şi necesitatea iminentă a rebrandingului pentru acest stat. Astfel, a fost folosită informaţia operativă privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe ultimii trei ani, şi anume: taxa de aplicare a simbolicii locale  şi o anchetă-pilot. Analizând rezultatele cercetării s-a constatat că noua generaţie are o percepţie, mai degrabă, negativă asupra trăsăturilor prezente ale ţării (corupţie, birocraţie, exod de capital uman peste graniţele ţării), toate ţinând de mediul politic, însă au fost determinate şi principii directoare pentru conceperea unui nou brand de ţară.

THE NEW GENERATION’S PERCEPTIONS OF THE IDENTITY AND IMAGE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The purpose of this work is to identify all tangible and intangible elements influencing the image of theRepublicofMoldovawithin the country and their extension on exports, tourism, and the degree of attracting investment and quality of life, as well as the need for repositioning the image of the country in the existing international environment. To achieve the goal, there were considered the following objectives: the determination and assessment of the components specific for the country’s image of theRepublicofMoldovaand the necessity of rebranding for this country. That’s why we used the operational information concerning the budgets execution of the administrative-territorial units for the last three years, and namely the fee for local symbols use and a pilot survey. Following the results of the research, we can say that the new generation has rather a negative perception of the features characterizing the country (corruption, bureaucracy, exodus of human capital across national borders), all of them concerning the political environment, however there were also defined the guidelines that will help to design a new brand of the country.


Keywords


country branding, co-branding of products and places, the image of the country, geographical nomenclature, country rebranding.

Full Text:

PDF

References


RNPT conform ordinului nr.724 din 29.07.2013 privind atestarea produselor tradiţionale. [Accesat: 08.09.2016]. Disponibil: http://www.madr.ro/industrie-alimentara.

Suta de Movile. [Accesat: 18.09.2016]. Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Suta_de_Movile.

Banca de date statistice Moldova. Contribuţia activităţilor economice la formarea valorii adăugate brute pe activităţi şi ani. [Accesat: 18.09.2016]. Disponibil: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/ 40%20Stat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.