CELULE FOTOVOLTAICE CU HOMOJONCŢIUNE DIN InP: REZULTATE ŞI COMPARĂRI

Vasile BOTNARIUC, Petru GAŞIN, Leonid GORCEAC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Simion RAEVSCHI

Abstract


Au fost obţinute homojoncţiuni n-pInP cu strat intermediar p-InP crescut repetat prin metoda HVPE cu sau fără strat frontal nCdS şi au fost cercetate proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale acestora. S-a constatat că depunerea stratului intermediar măreşte fotosensibilitatea homostructurilor cu 15…20%. Eficienţa energetică a CF cu structura n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP constituie 13,5% pentru fluxul luminos incident de 100 mW×cm-2. Eficienţa CF cu heterostructura nCdS-pInP şi cu strat intermediar similar creşte cu 27%, în comparaţie cu CF cu homostructura n-p--pInP şi cu strat frontal nCdS, având valoarea de 17,3%. Se conturează posibilitatea reală de mărire a eficienţei CF de acest tip.

FOTOVOLTAIC CELLS WITH HOMOJUNCTIONS IN InP: REZULTS AND COMPARISONS

Electrical and photoelectrical properties of InP p-n homojunctions with an intermediate p-InP layer repeatedly grown by HVPE method, with and without frontal nCdS layer were produced and studied. It was found that the deposition of this intermediate p-InP layer increases the cells photosensitivity by 15 ... 20%. The solar energy conversion efficiency of photovoltaic cell (PC) with n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP structure is 13.5% at the illumination of 100 mW.cm-2. The efficiency of the PC based on nCdS-pInP heterostructure and an analogic intermediate layer increases to 27% compared with the PC based on n-p--pInP homostructure having a frontal nCdS layer has an efficiency of 17.3%. The possibility of increasing of the efficiency of this PC type is formulated.


Keywords


homojunction, heterojunction, photovoltaic cell, efficiency, photosensitivity, indium phosphide, cadmium sulfide.

Full Text:

PDF

References


BOTNARIUC, V., GAŞIN, P., GORCEAC, L., INCULEŢ, I., CINIC, B., COVAL, A., RAEVSCHI, S. Celule foto-voltaice cu heterojoncţiunea nCdS-pInP. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, 2015, nr.2(82), p.72-75.

YAMAMOTO, A., YAMAGUCHI, M., UEMURA, Ch. High conversion efficiency and high radiation resistance InP homojunction solar cells. In: Apll. Phys. Lett., 1984, no44(6), p.611-613.

BOTHA, S., BHIMNATHWALA, H.G., PARAT, K.K., GHANDHI, S.K., BOREGO, J.M. Charecterization and modeling of open tube diffused n+-p bulk InP solar cells. In: 19th IEEE Photovoltaic Spec. Conf., New Orleans, La, May 4-8, 1987. New York, 1987, p.261-266.

MISTURY, S., YAMAMOTO, A., YAMAGUCHI, M., UEMURA, Ch. High-eficient InP solar cells with n+-p-p+ structure growh by metalorganic chemical vapor deposition. In: Jap. J. Appl. Phys., 1985, vol.24, no.9, p.1243-1244.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.