EFICIENȚA TELEMEDICINII: ASPECT METODOLOGIC

Galina ULIAN, Silvestru MAXIMILIAN, Efim ARAMĂ

Abstract


În toate țările, asistența medicală este cel mai important sector, deoarece sănătatea are un impact direct asupra nivelului de trai, asupra calității vieții. Autorii consideră că introducerea TELEMEDICINII va contribui la o activitate mai eficientă în acest sector prin: reducerea erorilor medicale; creșterea calității serviciilor medicale și a nivelului profesional al medicilor; identificarea în timp util a bolilor pacienților; îmbunătățirea programelor de studii ale medicilor; utilizarea eficientă a timpului medicilor; creșterea eficienței sinergice; reducerea duratei timpului pacienților destinat adresărilor la medici; creșterea accesibilității populației rurale la serviciile medicale.

EFFICIENCY OF THE TELEMEDICINE: METHODOLOGICAL ISSUES

 

In all countries, healthcare is the most important sector, because health has a direct impact on living standards, on quality of life. The authors of the study believe that the introduction of TELEMEDICINE will contribute to more efficient activity in this sector by reducing medical errors, in increasing the quality of medical services; increasing the professional level of doctors; timely identification of patients' illnesses; improvement of doctors' study programs; efficient use of doctors' time; increasing synergic efficiency; reducing patients' time for effective referrals to doctors; increasing the accessibility of rural population to medical services.


Keywords


telemedicine, cost, efficiency, mathematical model.

Full Text:

PDF

References


Național Health Expenditure Data. Baltimore, MD: Centers for Medicare&Medical Servicas:http://www.cms.gov/ Research–Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Treands-and-Reapost/NationalHealthExpendData/dowloads/tables.pdf.

ULIAN, G., LASCU, D. Sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. În: Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, 2008, nr.3, p.153-158.

CASALINO, L et al. External incentives, information technology, and organized processes to improve health care quality for patients with chronic doseases. In: IAMA: The Iourlnal of the American Medical Association, 2003, vol.289, no.4, p.434-441.

MAXIMILIAN, S. Modelarea proceselor economice. Chişinău: CEP USM, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.