ATENUAREA PIERDERILOR ÎN ACTIVITĂȚILE AGRICOLE PRIN ASIGURĂRI

Iulia CAPRIAN

Abstract


Asigurările au apărut și s-au constituit având ca scop final satisfacerea necesităților omului, a cerințelor sale con­știentizate de protejare prin asigurare de acțiunea diverselor evenimente aleatorii. Prin asigurare se cristalizează anumite relații economice constituite între oameni în procesul de producție, reparație, schimb și consum al valorilor materiale. Prin asigurare tuturor agenților economici li se garantează recuperarea daunelor.

ATTENUATION OF LOSSES IN AGRICULTURAL ACTIVITIES BY INSURANCE

Insurance has emerged and has been established, with the ultimate goal of meeting the needs of man, of his conscious protection requirements by assuring the action of various random events. Through insurance, some economic relations are established between people in the process of production, repair, exchange and consumption of material values. The insurance guarantees all economic agents the recovery of damages.


Keywords


insurance, insured, insurer, risk, insurance market, broker, agent, insurance premium, reinsurance, insurance contract, reinsurance contract.

Full Text:

PDF

References


CATARANCIUC, S., CAPAȚINĂ, G., MAXIMILIAN, S. Matematici aplicate în economie. USM, 2013.

CAPRIAN, Iulia, CAPRIAN, Iurii. Modelarea actuară: aspect metodologic. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice, 2016, nr.7(97) p.24-32.

PURCARU, I. Matematici financiare. Vol.II. București, 1993.

ULIAN, G., CAPRIAN, Iu., VIȘANU, T. Piața de asigurări în Republica Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice, 2012, nr.7(57) p.161-166.

MAXIMILIAN, S. Modelarea proceselor economice. Chişinău: CE USM, 2013.

TAHA, A. Hamdy. Operations Research. London, 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.