ANALIZA ȘI GESTIUNEA CAPITALULUI PROPRIU ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR AGRICOLE

Elena NIREAN, Boris COREŢCHI

Abstract


Orice entitate, pentru a funcționa în condiții optime, trebuie să dispună de lichidități bănești pentru a face față obli­gațiilor asumate, respectiv datoriilor cu scadențe apropiate, asigurându-și astfel echilibrul financiar pe termen scurt. În același timp, trebuie să acționeze și în direcția realizării unor investiții care să-i faciliteze dezvoltarea ulterioară, caz în care apare problema finanțării necesităților pe termen mediu și lung. Deci, în permanență este necesar să se urmărească adaptarea mijloacelor de finanțare la nevoile de finanțare. În urma desfășurării activității economice, entitatea, în mod normal, reușește să majoreze valoarea capitalului propriu. Dacă mărimea acestuia se reduce, devine importantă exami­narea cauzelor care au provocat apariția tendinței negative de reducere.

ANALYSIS AND MANAGEMENT OF OWN CAPITAL WITHIN THE 

AGRICULTURAL ENTITIES

Any entity, in order to operate in the best possible conditions, must have capital liquidity to deal with its assumed obligations and its close maturities, thus ensuring its short-term financial equilibrium. At the same time, however, it must also act towards making some investments to facilitate its further development, in which case the problem of medium and long-term needs financing arises. Therefore, it is always necessary to seek to adapt the means of financing to the needs of financing. As a result of the economic activity, the entity, normally, manages to increase the value of its own capital. If its size is reducing, it is important to examine the causes that led to the negative trend of reduction.


Keywords


own equity, economic efficiency, handling rate, financial return.

Full Text:

PDF

References


Rapoarte financiare a SRL „Tetracom-Agro” pe anii 2013-2015.

PETRESCU, S. Diagnosticarea rentabilității întreprinderii utilizând sistemul ratelor. Iași: Al.I. Cuza. 2004. 249 p.

FUNDULEA-POPESCU, A.M. Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor. București: ASE, 2009. 68 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.