GRUPURI PUNCTUALE CRISTALOGRAFICE DE W_p – SIMETRII CICLICE

Alexandru LUNGU

Abstract


În acest articol sunt deduse şi descrise unele grupuri ale − simetriei cu grupul inițial de substituții ciclic de odrinul al doilea, care au în calitate de grupuri generatoare grupuri punctuale cristalografice de simetrie clasică.

CRISTALLOGRAFIC PUNCTUAL GROUPS OF CYCLICAL – SYMMETRIES

In the present paper there are derived and described some groups of − symmetry with initial cyclical group of permutation by second order, who have in quality of generating groups the cristallografic punctual groups of classical symmetry.

 

 


Keywords


generalized symmetries, groups, right quasi-homeomorphisms, wreath product of two groups.

Full Text:

PDF

References


КУРОШ, А.Г. Теория групп. Москва: Наука, 1967.

ХОЛ, М. Теория групп. Москва: ИЛ, 1962.

КАРГАПОЛОВ, М.И., МЕРЗЛЯКОВ, Ю.И. Основы теории групп. Москва: Наука, 1977.

КОПЦИК, В.А., КОЦЕВ, И.Н. К теории и классификации групп цветной симметрии. II. W-симметрия. В: Сообщения ОИЯИ, Р4-8068. Дубна, 1974.

LUNGU, A.P. Classification of groups of W-symmetry. (Russian). In: Studies in modern algebra and geometry. Chisinau: Shtiintsa, 1983, p.79-84.

ЗАМОРЗАЕВ, А.М., КАРПОВА, Ю.С, ЛУНГУ, А.П., ПАЛИСТРАНТ, А.Ф. Р-симметрия и ее дальнейшее развитие. Кишинев: Штиинца, 1986. 156 с.

ЛУНГУ, А.П. К теории групп W-симметрии. B: Известия АН Республики Молдова. Математика, 1992, №3(9), с.72-81.

LUNGU, A. Aplicaţii cvasiomomorfe şi produse semidirecte de grupuri. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice jubiliare. Chişinău: USM, 1996, p.22-24.

ЛУНГУ, А.П. Универсальная методика вывода конечных групп Wp-симметрии. B: Anale Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe reale”. Chişinău, 1997, p.16-22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.