PROGRAMAREA APLICAŢIILOR GRAFICE PRIN IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR INTELIGENŢI

Maria CRISTEI

Abstract


În prezent, programarea grafică ocupă un loc important în mediul de dezvoltare a societăţii şi în rezolvarea multor probleme real complexe. Elemente grafice pot fi create folosind majoritatea limbajelor de programare cunoscute în prezent. Unul dintre acestea este Java, care la ora actuală este unul dintre cele mai folosite limbaje de programare. În acest sens, în prezentul articol se descrie elaborarea unei aplicaţii grafice cu date reale, prin implementarea algoritmilor genetici în rezolvarea problemelor real complexe, şi anume: a problemei ,,Comis Voiajorul”, ce oferă posibilităţi majore oricărui tip de utilizator dornic de a cunoaşte un traseu, sau distanţa acestuia, folosind harta geografică în timp real. Aplicaţia de concepţie proprie prin implementarea algoritmilor genetici este mult mai puternică în funcţionalităţile pe care le conţine faţă de alte soft-uri existente, acest lucru fiind demonstrat prin analiza comparativă efectuată în cercetare.

PROGRAMMING GRAPHIC APPLICATIONS BY IMPLEMENTING INTELLIGENT ALGORITHMS

 

Graphical programming currently occupies an important place in the development of society and solving many complex real problems. It is possible to create graphic elements using most programming languages currently known, one of which is Java, which currently is one of the most used programming languages. In this respect, the present article describes the development of a graphical application with real data, by implementing genetic algorithms to solve real complex problems, namely the „Travelling Salesman Problem”, which offers great possibilities for every type of user who wants to know a route, or its distance, using the real-time geographic map. The application of own design through the implementation of genetic algorithms is much stronger in the functionality of what it contains in relation to other existing software, this being demonstrated by the comparative analysis carried out in the research.


Keywords


genetic algorithms, computer application, graphical interface.

Full Text:

PDF

References


NEAGOE, V. Algoritmi Genetici. http://www.victorneagoe.com/university/prai/lab5a.pdf

MIHAESCU, C. Problema Comis-Voiajorului. Craiova, Dolj, România. 19 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.