INFLUENȚA GROSIMII STRATULUI DE Cd1-xMnxTe ASUPRA PARAMETRILOR FOTOVOLTAICI AI HETEROJONCŢIUNII CdS/Cd1-xMnxTe

Victor SUMAN, Vladimir FEDOROV, Dumitru RUSNAC

Abstract


Heterojoncțiunile CdS/Cd1-xMnxTe au fost obținute aplicând metoda de volum cvasiînchis. La studierea proprietă­ților electrice și fotoelectrice ale acestor structuri s-a constatat că fotosensibilitatea a crescut esențial datorită tratării termice în clorură de cadmiu, iar eficiența celulei solare (CS) este de 10,29%. Aceasta se datorează micșorării recombinării purtătorilor de sarcină la suprafață și particularităților proprietăților electrice și fotoelectrce ale acestor structuri.

INFLUENCE OF THE Cd1-xMnxTe THICKNESS ON PHOTOVOLTAIC PARAMETERS OF THE CdS/Cd1-xMnxTe HETEROJUNCTION

Heterojunction CdS/Cd1-xMnxTe has been obtained by quasi-closed volume method. Photosensibility increases sharply due to the thermal treatment in the cadmium chloride analyzing electrical and photoelectrical properties of these structures. The solar cell efficiency is 10.29% and is caused by decreased recombination process and specific electrical and photoelectrical properties.


Keywords


heterojunction, cadmium chloride, solar cell, technological process.

Full Text:

PDF

References


ИЛЬЧУК, Г.А. и др. Фоточувствительность поверхностно-барьерных и точечных структур на монокрис-таллах CdxMn1-xTe. В: ЖТФ, 2008, т.78, №6, с.49-53.

MORALES ACEVEDO, A. In: Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2006, no 90, p.2213.

GAȘIN, P., GAUGAȘ, P., FOCȘA, A. Fizica dispozitivelor semiconductoare. Chișinău: Tipografia Centrală, 1998. 367 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.