CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A AUDITULUI INTERN

Elena PETREANU

Abstract


În prezenta lucrare sunt abordate aspectele cadrului legal de reglementare a auditului intern cu evedenţierea prob­le­melor existente în organizarea şi funcţionarea acestuia. De asemenea, este elucidată organizarea internaţională a auditului intern şi posibilitatea preluării practicilor avansate pentru funcţionarea auditului intern din Republica Moldova.

LEGAL FRAMEWORK FOR THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE INTERNAL AUDIT

In this paper the aspects of the legal framework regulating the internal audit are discussed with the identification of the problems in its organization and functioning, it is also elucidated the international organization of the internal audit and the possibility of taking over the advanced practices for the functioning of the internal audit of the Republic of Moldova.


Keywords


internal audit, risk management, national internal audit standards, Institute of Internal Auditors.

Full Text:

PDF

References


DOLGHI, C. Politici de organizare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de management al riscului. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă” din 30-31 octombrie 2015. Chişinău: CEP USM, 2015, p.50-53.

CAUŞ, L., IACHIMOVSCHI, A., RATCOV, M. Note de curs la disciplina „Audit intern”. Chişinău: Tipografia Centrală, 2014. 108 p.

Legea privind controlul financiar public intern, nr.229 din 23.09.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234.

Legea contabilităţii, nr.113 din 27.04.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93.

Legea privind instituţiile financiare, nr.550 din 21.07.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81.

Legea României privind societăţile comerciale, nr.31 din 16.11.1990. www.onc.ro/documente/legislaţie/LEGE_ Nr_31.pdf [Accesat: 15.06.2017]

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern, nr.113 din 12.10.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241/1378.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Codului de etică al auditorului intern şi a Cartei de audit intern, nr.74 din 10.06.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.217-222/1044.

Ibidem.

Ibidem.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Normelor metodologice de implementare a auditului intern în sectorul public, nr.105 din 15.07.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.206-211.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, nr.100 din 29.08.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern din sectorul public, nr.113 din 15.09.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.166-169.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, nr.1265 din 14.11.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209.

Ordonanţa Guvernului României privind activitatea de audit financiar, nr.75/1999 din 01.06.1999. http://codfiscal.net/ 23899/oug-751999-activitatea-de-audit-financiar-republicata-actualizata [Accesat: 11.06.2017]

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari privind adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul Internaţional de Practici Profesionale (IPPF) emise de Institutul Global al Auditorilor Interni, nr.48 din 26.06.2014. În: Monitorul Oficial al României, 2014, nr.529.

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari privind adoptarea Ghidului privind implementarea Standardelor Inter¬na-ţionale de Audit Intern, nr.56 din 02.01.2015. În: Monitorul Oficial al României, 2015, nr.845.

Ghid pentru implementarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern. Bucureşti, 2015. 106 p.

Hotărârea Guvernului României privind aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, nr.1086 din 11.12.2013. În: Monitorul Oficial al României, 2014, nr.17.

Organizarea internaţională a auditului intern. http://wwwcreează.com/afaceri/economie [Accesat: 15.06.2017]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.