ÎNREGISTRĂRI CONTABILE AFERENTE DAUNELOR ȘI INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE ÎN CONTABILITATEA SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI

Cristina DOLGHI

Abstract


În scopul excluderii pierderilor sau cazurilor de neobținere a profitului planificat în activitatea de întreprinzător, asigurătorul propune măsuri de minimizare a riscurilor prin asigurarea acestora. Algoritmul de asigurare este ajustat la specificul afacerii, care influențează considerabil contabilizarea operațiilor legate de operațiile de asigurare. În acest context, autorul prezintă studiul unor aspecte problematice privind formarea și utilizarea rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, calcularea marjei de solvabilitate disponibile asigurătorului.

ACCOUNTING RECORDS FOR INSURANCE CLAIMS AND ALLOWANCES IN THE ACCOUNTING OF INSURANCE COMPANIES

In order to exclude cases of losses or non-profits from the planned entrepreneurial activity, the insurer proposes measures to minimize risks by ensuring them. The insurance algorithm is adjusted to business specificity, which greatly influences the accounting of operations related to insurance operations. In this context, the author presents the study of some problematic aspects in the formation and use of the reported but not settled claims reserve, in calculating the insurer's available solvency margin.


Keywords


insurance companies, insurance, reinsurance, accounting standards, accounting policies, accounting records, damages, insurance indemnities, claims files, insurance reserves, solvency margin.

Full Text:

PDF

References


Legea cu privire la asigurări, nr.407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,

nr.47-49/213.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr.414-XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35/112.

IFRS 17 „Insurance Contracts” www.ifrs.org [Accesat: 23.06.2017].

FRSI 4 „Contracte de asigurare”, www.mf.gov.md

DOLGHI, Cr., DOLGHI, Vl. Contabilitatea societăților de asigurări. Politici contabile conform IFRS. Chișinău: CEP USM, 2016. 198 p.

Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare. Anexa nr.1 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.1/5 din 11 ianuarie 2011. www.cnpf.md.

Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului). Anexa nr.1 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, nr.2/1 din 21 ianuarie 2011. www.cnpf.md.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.