CULTURA ȘI IMPACTUL VALORILOR CULTURALE ASUPRA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

Profira CRISTAFOVICI, Natalia REMEŞOVSCHI

Abstract


La etapa actuală, abordarea culturală a consumului este o necesitate stringentă, care ar permite înțelegerea mai pro­fundă a comportamentului consumatorului aflat sub incidența mutațiilor culturale ca urmare a asimilării valorilor postmodernismului, schimbărilor mediului și procesului de globalizare. În acest articol autorii evidențiază unele mutații culturale cu impact asupra consumului din RepublicaMoldova.

CULTURE AND IMPACT OF CULTURAL VALUES ON CONSUMER BEHAVIOR

At present time, the cultural approach of consumption is an urging necessity that would allow a deeper understanding of consumer behavior that is subject to cultural mutations as a result of assimilation of the values of postmodernism, changes in the environment and the process of globalization. In this article the authors highlight some cultural mutations with an impact on consumption in the Republicof Moldova.


Keywords


culture, cultural mutations, consumption, postmodernism, national and global values.

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia, nr.271 din 09.04.2014.

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.271 din 9 aprilie 2014. Disponibil : http://lex.justice.md/index.php?action= view&view=doc〈=1&id=352588. [Accesat: 15.06.2017]

MARCU, F., MANECA, C. Dicționar de neologisme. București, 1986, p.291.

MOLDOVANU,M., IOAN – FRANC, V. Marketing și cultură. București: Expert. ISBN 973-9222-09-1

ЭНДЖЕЛ, Д.Ф., БЛЭКУЭЛ, Р.Д., МИНИАРД, П.У. Поведение потребителей. СПБ: Питер Ком, 1999.768 с. ISBN- 5-314-00093-8

HAZEL ROSE MARKUS and SHINOBU KITAYAMA. Culture and the Self:implications for Cognition, Emotion and Motivation. In: Psychological Review, 1991, no.98, p.224-253.

СОЛОМОН, М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке / Пер. с англ. СПб.: ООО «Диа Софт Ю П»б, 2003. 784 с.

www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=445. [Accesat: 15.06.2017]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.