Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (92) (2016) A COMPARATIVE ANALYSIS OF SILICON AND CADMIUM TELLURIDE BASED SOLAR CELLS Abstract   PDF
Amjad Al QASSEM
 
No 2 (82) (2015) A MODEL OF THE FORCES THAT GENERATE RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION Abstract   PDF
Daniela BRADUŢANU
 
No 7(97) (2016) ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND APLICAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE Abstract   PDF
Ludmila FRUMUSACHI
 
No 2 (92) (2016) ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Abstract   PDF
Maia BAJAN
 
No 2 (92) (2016) ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTROLULUI DE GESTIUNE Abstract   PDF
Maia BAJAN
 
No 2 (82) (2015) ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE Abstract   PDF
Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA
 
No 2 (92) (2016) ALGORITMI DE MODELARE A COEFICIENTULUI DE TRAFIC ÎN ACTIVITATEA PORTUARĂ Abstract   PDF
Alina COSTEA
 
No 2 (92) (2016) ALGORITMI DE MODELARE A TIMPULUI DE AŞTEPTARE ÎN CAZUL SISTEMULUI DE AŞTEPTARE GENERALIZAT, APLICAŢI ÎN PORTUL MARITIM CONSTANŢA Abstract   PDF
Rodica Ionela TICU
 
No 7 (87) (2015) ALGORITMUL DE OBŢINERE A DEPLASĂRILOR SIMETRIZATE ÎN SISTEMELE SIMETRICE COMPLEXE PRIN REDUCEREA LA PROBLEMA VECTORILOR PROPRII Abstract   PDF
Igor BOGUŞ, Victor CIOBU, Florentin PALADI
 
No 7(97) (2016) ANALIZA PROBLEMELOR ŞI POSIBILITĂŢILOR INTERACŢIUNII SECTORULUI BANCAR CU SECTORUL REAL AL ECONOMIEI Abstract   PDF
Tudor SULA
 
No 2 (92) (2016) ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL AUTHORITIES IN ISRAEL Abstract   PDF
Awny ZREKAT
 
No 7(97) (2016) APLICAREA SISTEMELOR DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR OPTIME ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ Abstract   PDF
Ion MÎRZAC
 
No 7 (87) (2015) APPROACHES FOR SOLVING BIMATRIX INFORMATIONAL EXTENDED GAMES Abstract   PDF
Boris HÂNCU, Mihai COCÎRLĂ
 
No 2 (92) (2016) APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE Abstract   PDF
Natalia BĂNCILĂ, Lilia DUMBRAVANU
 
No 2 (82) (2015) ARMONIZAREA CADRULUI LEGAL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ACCIZELE LA PREVEDERILE LEGISLATIVE INTERNAŢIONALE ŞI APLICĂRI ALE ACESTORA ÎN EVIDENŢA CONTABILĂ A ENTITĂŢII Abstract   PDF
Viorica NACU
 
No 7(97) (2016) ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE Abstract   PDF
Maria COJOCARU, Elena RUSU
 
No 2 (92) (2016) ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR AGRICOLE PE PIAŢA INTERNĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECT METODOLOGIC Abstract   PDF
Angela DOLGOPOL, Silvestru MAXIMILIAN
 
No 2 (92) (2016) ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN
 
No 2 (92) (2016) ASPECTE APLICATIVE ALE ANALIZEI CHELTUIELILOR PRIVIND DOBÂNZILE Abstract   PDF
Nelea CHIRILOV
 
No 2 (82) (2015) ASPECTE PRIVIND AUDITUL PERFORMANŢEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN, Anastasia BÎTLAN
 
No 2 (92) (2016) ASPECTE PRIVIND PRELEVĂRILE DIN IMPOZITE INDIRECTE ÎN BUGETUL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA Abstract   PDF
Lucia CASTRAVEŢ, Eujenia ROGACI
 
No 2 (82) (2015) ASPECTE PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI CONTABILIZAREA PRODUSELOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Abstract   PDF
Galina BĂDICU
 
No 7 (87) (2015) ASUPRA FORMĂRII INTUIŢIEI PROBABILISTE Abstract   PDF
Andrei POŞTARU, Olga BENDERSCHI
 
No 7(97) (2016) AUDITUL SUBSTITUIT SAU ALTERNATIVĂ A CONTROLULUI Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN
 
No 2 (92) (2016) BUGETUL FLEXIBIL – INSTRUMENT MANAGERIAL DE EVALUARE A PERFORMANŢEI Abstract   PDF
Galina BĂDICU
 
1 - 25 of 122 Items 1 2 3 4 5 > >>