Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (92) (2016) A COMPARATIVE ANALYSIS OF SILICON AND CADMIUM TELLURIDE BASED SOLAR CELLS Abstract   PDF
Amjad Al QASSEM
 
No 7 (117) (2018) A COMPREHENSIVE STUDY ON THE EVOLUTION OF MEDICAL INSURANCE AND ITS IMPACT Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN, Marcela Enache, Florentina Jomir
 
No 2 (82) (2015) A MODEL OF THE FORCES THAT GENERATE RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION Abstract   PDF
Daniela BRADUŢANU
 
No 7(107) (2017) ABORDAREA BILANȚULUI ECONOMIC AL SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE PRIN PRISMA CADRULUI PRUDENȚIAL DE SOLVABILITATE Abstract   PDF
Lina SISCANU
 
No 2 (112) (2018) ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CONTROLLING-ULUI CA FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN
 
No 7 (97) (2016) ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND APLICAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE Abstract   PDF
Ludmila FRUMUSACHI
 
No 7(127) (2019) ABORDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCŢIE ȘI CALCULAȚIA COSTULUI PRODUSULUI TURISTIC Abstract   PDF
Galina Luşmanschi, Oxana COSTEȚCHI-JUȘCA
 
No 2 (92) (2016) ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Abstract   PDF
Maia BAJAN
 
No 2 (92) (2016) ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTROLULUI DE GESTIUNE Abstract   PDF
Maia BAJAN
 
No 2 (102) (2017) ABUZUL DE POZIȚIE DOMINANTĂ ASUPRA ENTITĂȚII ECONOMICE: IMPACT FINANCIAR Abstract   PDF
Victoria GANEA, Ana ŢÎBULEAC
 
No 7(137) (2020) ACHIZIȚIILE SUSTENABILE – UN IMPERATIV AL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Elena RUSU
 
No 2 (102) (2017) ALGEBRE ECHIVALENTE DE OPERATORI INTEGRALI SINGULARI. CRITERII NOETHERIENE Abstract   PDF
Diana BÂCLEA, Vasile NEAGU
 
No 2 (82) (2015) ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE Abstract   PDF
Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA
 
No 2 (92) (2016) ALGORITMI DE MODELARE A COEFICIENTULUI DE TRAFIC ÎN ACTIVITATEA PORTUARĂ Abstract   PDF
Alina COSTEA
 
No 2 (92) (2016) ALGORITMI DE MODELARE A TIMPULUI DE AŞTEPTARE ÎN CAZUL SISTEMULUI DE AŞTEPTARE GENERALIZAT, APLICAŢI ÎN PORTUL MARITIM CONSTANŢA Abstract   PDF
Rodica Ionela TICU
 
No 2(132) (2020) ALGORITMI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR NELINIARE DE TRANSPORT CU MAI MULȚI INDICI Abstract   PDF
Tatiana PAŞA
 
No 7 (87) (2015) ALGORITMUL DE OBŢINERE A DEPLASĂRILOR SIMETRIZATE ÎN SISTEMELE SIMETRICE COMPLEXE PRIN REDUCEREA LA PROBLEMA VECTORILOR PROPRII Abstract   PDF
Igor BOGUŞ, Victor CIOBU, Florentin PALADI
 
No 7(137) (2020) ANALIZA CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN CONDIȚIILE RESURSELOR FINANCIARE LIMITATE Abstract   PDF
Silvia ZAHARCO
 
No 2 (122) (2019) ANALIZA CORELAȚIEI DINTRE FALIMENT, NIVELUL CORUPȚIEI ȘI CEL AL GUVERNANȚEI PUBLICE ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Neli MUNTEAN, Nicolae BALTEȘ, Iulian MUNTEAN
 
No 2 (102) (2017) ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA Abstract   PDF
Tudor SULA
 
No 7 (97) (2016) ANALIZA PROBLEMELOR ŞI POSIBILITĂŢILOR INTERACŢIUNII SECTORULUI BANCAR CU SECTORUL REAL AL ECONOMIEI Abstract   PDF
Tudor SULA
 
No 2 (112) (2018) ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE MAXIMIZARE A PROFITULUI LA ÎNTREPRINDERE (studiu de caz în baza: „Vinăria Purcari” S.R.L., „Podgoria Vin” S.R.L., IM „Vinia Traian” S.A. și „Imperial Vin” S.A.) Abstract   PDF
Irina ŞCHIOPU
 
No 2 (102) (2017) ANALIZA ȘI GESTIUNEA CAPITALULUI PROPRIU ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR AGRICOLE Abstract   PDF
Elena NIREAN, Boris COREŢCHI
 
No 2 (102) (2017) ANALIZA SISTEMULUI DE CREDITARE ÎN SECTORUL BANCAR AUTOHTON Abstract   PDF
Angela ŞESTACOVSCAIA
 
No 2 (92) (2016) ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL AUTHORITIES IN ISRAEL Abstract   PDF
Awny ZREKAT
 
1 - 25 of 328 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>