Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (92) (2016) A COMPARATIVE ANALYSIS OF SILICON AND CADMIUM TELLURIDE BASED SOLAR CELLS Abstract   PDF
Amjad Al QASSEM
 
No 2 (82) (2015) A MODEL OF THE FORCES THAT GENERATE RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION Abstract   PDF
Daniela BRADUŢANU
 
No 7 (97) (2016) ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND APLICAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE Abstract   PDF
Ludmila FRUMUSACHI
 
No 2 (92) (2016) ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Abstract   PDF
Maia BAJAN
 
No 2 (92) (2016) ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTROLULUI DE GESTIUNE Abstract   PDF
Maia BAJAN
 
No 2 (102) (2017) ABUZUL DE POZIȚIE DOMINANTĂ ASUPRA ENTITĂȚII ECONOMICE: IMPACT FINANCIAR Abstract   PDF
Victoria GANEA, Ana ŢÎBULEAC
 
No 2 (102) (2017) ALGEBRE ECHIVALENTE DE OPERATORI INTEGRALI SINGULARI. CRITERII NOETHERIENE Abstract   PDF
Diana BÂCLEA, Vasile NEAGU
 
No 2 (82) (2015) ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE Abstract   PDF
Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA
 
No 2 (92) (2016) ALGORITMI DE MODELARE A COEFICIENTULUI DE TRAFIC ÎN ACTIVITATEA PORTUARĂ Abstract   PDF
Alina COSTEA
 
No 2 (92) (2016) ALGORITMI DE MODELARE A TIMPULUI DE AŞTEPTARE ÎN CAZUL SISTEMULUI DE AŞTEPTARE GENERALIZAT, APLICAŢI ÎN PORTUL MARITIM CONSTANŢA Abstract   PDF
Rodica Ionela TICU
 
No 7 (87) (2015) ALGORITMUL DE OBŢINERE A DEPLASĂRILOR SIMETRIZATE ÎN SISTEMELE SIMETRICE COMPLEXE PRIN REDUCEREA LA PROBLEMA VECTORILOR PROPRII Abstract   PDF
Igor BOGUŞ, Victor CIOBU, Florentin PALADI
 
No 2 (102) (2017) ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA Abstract   PDF
Tudor SULA
 
No 7 (97) (2016) ANALIZA PROBLEMELOR ŞI POSIBILITĂŢILOR INTERACŢIUNII SECTORULUI BANCAR CU SECTORUL REAL AL ECONOMIEI Abstract   PDF
Tudor SULA
 
No 2 (102) (2017) ANALIZA ȘI GESTIUNEA CAPITALULUI PROPRIU ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR AGRICOLE Abstract   PDF
Elena NIREAN, Boris COREŢCHI
 
No 2 (102) (2017) ANALIZA SISTEMULUI DE CREDITARE ÎN SECTORUL BANCAR AUTOHTON Abstract   PDF
Angela ŞESTACOVSCAIA
 
No 2 (92) (2016) ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL AUTHORITIES IN ISRAEL Abstract   PDF
Awny ZREKAT
 
No 7 (97) (2016) APLICAREA SISTEMELOR DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR OPTIME ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ Abstract   PDF
Ion MÎRZAC
 
No 7 (87) (2015) APPROACHES FOR SOLVING BIMATRIX INFORMATIONAL EXTENDED GAMES Abstract   PDF
Boris HÂNCU, Mihai COCÎRLĂ
 
No 2 (92) (2016) APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE Abstract   PDF
Natalia BĂNCILĂ, Lilia DUMBRAVANU
 
No 2 (82) (2015) ARMONIZAREA CADRULUI LEGAL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ACCIZELE LA PREVEDERILE LEGISLATIVE INTERNAŢIONALE ŞI APLICĂRI ALE ACESTORA ÎN EVIDENŢA CONTABILĂ A ENTITĂŢII Abstract   PDF
Viorica NACU
 
No 7 (97) (2016) ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE Abstract   PDF
Maria COJOCARU, Elena RUSU
 
No 2 (92) (2016) ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR AGRICOLE PE PIAŢA INTERNĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECT METODOLOGIC Abstract   PDF
Angela DOLGOPOL, Silvestru MAXIMILIAN
 
No 2 (92) (2016) ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN
 
No 2 (92) (2016) ASPECTE APLICATIVE ALE ANALIZEI CHELTUIELILOR PRIVIND DOBÂNZILE Abstract   PDF
Nelea CHIRILOV
 
No 2 (82) (2015) ASPECTE PRIVIND AUDITUL PERFORMANŢEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Iulia CAPRIAN, Anastasia BÎTLAN
 
1 - 25 of 154 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>