ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN COLONIILE GERMANE DIN BASARABIA SUB REGIMUL ŢARIST (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX)

Ilie GULICA

Abstract


Şcoala germană, în urma procesului de formare în prima jumătate a secolului al XIX-lea, începând cu anii 1860 este
supusă treptat controlului din partea statului.
Ca urmare, s-a încercat o rusificare cuprinzătoare a acestor instituţii de învăţământ, însă demersul respectiv a fost
deranjat de diverşi factori de conjunctură, în special de lipsa profesorilor de limbă rusă. Cu toate acestea, acţiunea a
continuat în deceniile ce au urmat, prin introducerea predării limbii ruse – la început în clasa a treia, apoi în clasa întâi.
În consecinţă, procesul de alfabetizare a scăzut faţă de perioada în care şcoala germană s-a bucurat de libertate – fenomen
înregistrat şi în alte comunităţi etnice ale Imperiului Rus.

PRIMARY EDUCATION IN THE GERMAN COLONIES IN BESSARABIA UNDER
THE TSARIST REGIME (SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY)


The German school, after the process of foundation in the first half of XIXth century, beginning with the years 1860
is supposed gradually to the control of the state. First, it is controlled by the Ministry of Public Education through the
Ministry of Imperial Domains from Odessa, but then, beginning with 1880 years, the intermediary of this ministry was
suppressed.
As results, it was attempted a comprehensive Russification of these educational institutions, but the respective
demarche was disturbed by various conjuncture factors, especially the lack of teachers of Russian language. However,
the action continued during the decades that followed by introducing the teaching of Russian language, at the beginning
in the third grade, then in the first grade. Consequently, the literacy process has decreased compared to the period in
which the German school enjoyed freedom, a phenomenon recorded also in other ethnic communities of Russian Empire.


Keywords


colony, primary education, russification, empire, school, nation, culture, stat-nation, minority group, national identity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.