PARTICULARITĂȚI ALE TOPICII ÎN TEXTUL RELIGIOS TRADUS DIN SLAVONĂ

Claudia CEMÂRTAN

Abstract


Religious texts, translated from Slavic into Romanian and published at the Eparchial Printing House in Chisinau in the nineteenth century, are characterized by a number of peculiarities (especially syntactic and lexical), due to the influence of the original Slavic. Among the deviations from the norm of the literary language caused by this influence are also the order of words, especially the dislocations and inversions of the constituents of different syntactic structures, analyzed in the present study on the basis of the extract from two religious texts – the “Blagocin instruction” and “The akathist of St. Seraphim of Sarov” – translated from Slavic and published about a century ago: in 1827 and in 1910.


Keywords


direct word order, reverse word order, religious text, Slavic influence, literary norm

Full Text:

PDF

References


AVRAM, M. Particularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literare. În: Studii și cercetări lingvistice, XXVI, 1975, nr.5, p.459 – 466.

Instrucția blagocinului. Chișinău: Tipografia Exarhicească, 1827. 47 p.

Slujba și Acatistul cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Serafim din Sarov. Chișinău: Tipografia Eparhială, 1910. 88 p.

OBROCEA, N. Noi considerații privind limbajul religios românesc. În: Philologica Banatica, III (2), Timișoara: „Mirton”, 2009, p.70-78.

COȘERIU, E. Lingvistica integrală / Interviu realizat de N.Saramandu. București: Editura Fundației Culturale Române, 1996. 184 p.

COLESNIC-CODREANCA, L. Limba de redactare a primei Constituții a Basarabiei de la 1818 (1828). În: Limba Română (Chișinău), anul XX, 2010, nr.9-10, p.161-172.

BRĂESCU, R. Topica adjectivului în română. O perspectivă tipologică. În: Limba Română, LXII, 2013, nr.2, p.209-225.

DRAGOȘ, E. Elemente de sintaxă istorică românească. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995. 174 p. ISBN 973-30-4903-4

BRĂESCU, R. DRAGOMIRESCU, A. Sintaxa adjectivelor relaționale în limba română veche. În: Limba Română, LXIII, 2014, nr.1, p.27-48.

DRAGOMIRESCU, A., O schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar. În: Limba Română, LXII, 2013, nr.2, p.225-240.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.