RĂZBOAIELE UITATE ALE ROMÂNILOR LA 1848-1849

Ela COSMA

Abstract


Romanian historiography has traditionally described the revolutions of 1848 in the Romanian Lands by their Transylvanian, Wallachian and Moldavian programmers. While Russian historiography denies the existence of a Romanian 1848 revolution by itself, Hungarian historiography calls it a counter-revolution. Meanwhile, insisting on the obvious programmatic unity of the 1848 revolutions in all Romanian territories (but constantly forgetting blind spots like Bessarabia, Bukovina, Serbian Banat), our historiography paid almost no attention to other main aspects.

Thus, the military component of the Romanians’ revolutions of 1848-1849, generally neglected by historians, is revealed in this study. It approaches the Romanian military operations (from one shot battles to a classic war, from folk arming and training in camps to guerilla fights in the mountains), unfolded during the revolutionary years in the Romanian Lands, that is in all the territories with a Romanian demographic majority inside and outside the borders of nowadays Romania.

In Transylvania, the so-called “civil war” between the Romanians and Hungarians was in fact a regular and “classic” one year war, being recently defined as a national defense war of the Romanians. Less known war episodes in Great Wallachia and Small Wallachia (Oltenia), as well as the armed resistance in Moldavia and the military camp in Grozești (today Oituz), in the Curvature Capathians, are also described. The military events were closely connected to the Romanians’ fight both for national independence, as a way out of the severe Russian protectorate imposed to the Romanian Principalities, and for unification of all those speaking the Romanian language into a single national state.


Keywords


Romanian revolutions of 1848-1849, historiography of the 1848 Romanian revolution, national defense war, armed resistance, Romanian Lands

Full Text:

PDF

References


BODEA, C. 1848 la români. O istorie în date şi mărturii. Vol. I-II. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 688+1276 p. Vol.III. București: Editura Enciclopedică, 1998. 737 p. ISBN general 973-45-0247-6

DRAGOMIR, S. Studii și documente privitoare la revoluția românilor din Transilvania în anii 1848-1849. Vol.I-IV. Cluj-Sibiu: Cartea Românească, 1944-1946, 354+603+320+412 p.

NEAMȚU, G. Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849. Cluj-Napoca: Carpatica, 1996. 200 p. ISBN 973-97325-5-0

NEAMȚU, G. Faţa necunoscută a revoluţiei române de la 1848-1849 din Transilvania. Cluj-Napoca: Argonaut, 2004. 422 p. ISBN 973-7710-48-7

MIK, V. Istoria culturală și spirituală a românilor din zona Panciovei (Banatul sârbesc) între două mari evenimente din istoria neamului (1848-1918). În: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, 2018, nr. LVII, p.425-434. ISSN 1584-4390

MITU, S. Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni. Bucureşti: Humanitas, 1997. 435 p. ISBN 973-28-0729-6

NICOARĂ, S. Structuri imaginare în revoluţia de la 1848 în Ţările Române. În: Identitate şi alteritate. Studii de ima¬gologie II. Editori N.BOCȘAN, S.MITU, T.NICOARĂ. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998, p.169-183.

BOLOVAN, I. Contribuţii la cunoaşterea imaginarului social în revoluţia de la 1848 în Transilvania. În: Identitate şi alteritate. Studii de imagologie II. Editori N.BOCȘAN, S.MITU, T.NICOARĂ. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998, p.184-207.

Inițiată în 2006, la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei din Cluj-Napoca, colecția de „Biografii Istorice Transilvane” (BIT) include 14 volume, dintre care: dicționare de personalități pașoptiste: BOTEZAN, L., COSMA, E., ISAC, I., VARGA A. Dicționar al personalităților revoluției de la 1848/1849 din Banat și Transilvania. Chipuri dintr-un an de neuitat. București: Editura Academiei Române, 2008. 454 p. (BIT I); COSMA, E. Sași, austrieci, slavi în Transilvania și Banat (Biografii de secol XIX și din vremea revoluției pațoptiste). București: Editura Acade¬miei Române, 2009. 467 p. (BIT II); culegeri de studii de biografii pașoptiste: Biografii pașoptiste (1). Culegere de studii. Editor G.NEAMȚU. București: Editura Academiei Române, 2006. 207 p. (BIT 0); Biografii pașoptiste (2). Culegere de studii. Editor G.NEAMȚU. București: Editura Academiei Române, 2009. 183 p. (BIT III); Biografii pașoptiste (3). Culegere de studii. Editor E.COSMA, G.NEAMȚU. Cluj-Napoca: Argonaut, 2011. 387 p. (BIT IV); Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848-1849) / Armate, comandanți, conducători în Transilvania (1848-1849). Editor E.COSMA. Cluj-Napoca - Gatineau: Argonaut - Symphologic Publishing, 2013. 459 p. (BIT VII); Biografii pașoptiste (4): culegere de studii. Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamțu la împlinirea vârstei de 75 de ani. Editor E.COSMA. Cluj-Napoca - Gatineau: Argonaut - Symphologic Publishing, 2014. 496 p. (BIT VIII); monografii biografice și tematice cu ediții de documente: COSMA, E. Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 - august 1849). Generalul Józef Bem în corespondență, proclamații, documente. Cluj-Napoca: Argonaut, 2011. 457 p. (BIT V); BRISCU, B. Moții și luptele lor la 1848-1849. Cluj-Napoca: Argonaut, 2012. 328 p. (BIT VI); VON HEYDENDORFF DER JÜNGERE, M.C. Tagebuch (1848-1849). Editori E.COSMA, H.DROTLOFF. Cluj-Napoca - Gatineau: Argonaut - Symphologic Publishing, 2015. 479 p. (BIT X); VON HEYDENDORFF CEL TÂNĂR, M.C. Jurnal (1848-1849). Editori E.COSMA, H.DROTLOFF. Cluj-Napoca - Gatineau: Argonaut - Symphologic Publishing, 2016, 423 p. (BIT XI); DETEȘAN, D. În lege și în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea / In Law and Out of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th Century. Cluj-Napoca - Gatineau: Argonaut - Symphologic Publishing, 2016. 372 p. (BIT XII); Campania militară țaristă în Țările Române la 1848-1850. Editori E.COSMA, T.ONILOV, A.STÎCALIN-COLIN, A.STYKALIN. Cluj-Napoca - Gatineau: Argonaut - Symphologic Publishing, 2017. 578 p. (BIT XIII)

КУШКО, А., ТАКИ, В., ГРОМ, О. Вессарабия в Российской империи 1812-1917. Москва: Новое Литератур-ное Обозрение, 2012. 400 c. ISBN 978-5-86793-970-0. În Arhiva Istorico-Militară a Rusiei din Moscova, fondurile speciale, dosarele și microfilmele referitoare la revoluția românească de la 1848-1849, precum și la campania țaristă din Principalitele Române (1848-1850) sunt amestecate între dosarele revoluției maghiare și ale intervenției rusești în Ungaria (1849).

SPIRA, G. The Nationality Issue in the Hungary of 1848-1849. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 256 p.

ROBERT, H. The Hungarian Government and the Movements of the Ethnic Minorities in Hungary 1848-1849. Comunicare la Conferința internațională Српски покрет у Војводини у револуцији 1848-1849 године (Provincia Sârbă a Voivodinei în revoluția de la 1848-1849). Organizatori Guvernul Voivodinei și Asociația Graniței Militare. Kaštel Ečka / Zrenianin (Serbia), 21 aprilie 2018.

Colonel LOGHIN, L., colonel UCRAIN, C. Aspecte militare ale revoluţiei din 1848-1849 în Transilvania. Bucureşti: Editura Militară, 1970. 140 p. Fără ISBN

JELAVICH, B. The Russian Intervention in Wallachia and Transylvania, September 1848 – March 1849. In: Rumanian Studies, editor K. HITCHINS. Vol. IV. Leiden: 1979, p.16-74.

Istoria militară a poporului român. Vol. IV. Epoca revoluţiilor de eliberare naţională şi socială, de la revoluţia populară din 1784 la cucerirea independenţei depline 1877-1878. Editori general V.MILEA, Ş.PASCU, locotenent-general I.CEAUȘESCU, colonel G.TUDOR, maior M.E. IONESCU, maior I.TALPEȘ, Ş.ŞTEFĂNESCU, M. MUȘAT, I.ARDELEANU. Bucureşti: Editura Militară, 1987, 1105 p. Fără ISBN

GRÄF, R. Timișoara sub asediu. Jurnalul Feldmareșalului Georg v. Rukawina (aprilie-august 1849). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2008, 170 p. ISBN 978-973-610-693-4

Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849 / The Imperial Austro-Russian Armies and the Romanians in the Years 1848-1849. Vol.I. Descrieri generale şi militare / General and Military Descriptions. Editori E.COSMA, D.DETEȘAN, A.STÎCALIN-COLIN, T.ONILOV. Cluj-Napoca – Gatineau: Argonaut Publishing - Symphologic Publishing, 2012. 280 p. ISBN 978-0-9917782-1-8, 978-0-9917782-6-3

Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849 / The Imperial Austro-Russian Armies and the Romanians in the Years 1848-1849. Vol. II. Corespondenţă şi rapoarte militare / Military Reports and Correspondence. Editori E.COSMA, D.ETEȘAN, A.STÎCALIN-COLIN, T.ONILOV. Cluj-Napoca – Gatineau: Argonaut Publishing - Symphologic Publishing, 2013. 355 p. ISBN 978-0-9917782-1-8, 972-0-9917782-7-0

Campania militară ţaristă în Ţările Române. Documente militare. Vol. III. Komarov & Nepocoiciţchi: Jurnal de campanie. Editori E.COSMA, T.ONILOV, A.STÎCALIN-COLIN, A.STYKALIN. Cluj-Napoca – Gatineau: Argonaut Publishing - Symphologic Publishing, 2017, 578 p. ISBN 978-973-109-742-8, 978-1-988192-08-6

WATTS, L.L. Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România. București: Rao, 2012. 795 p. ISBN 978-606-609-192-3

PAPIU-ILARIAN, A. Istoria Romaniloru din Dacia Superiore pen’ în a. 1848 exclusivu. Vol.II. Evenimentele Romaniloru la a. 1848. Pene la adunarea din 15./3. Maiu inclusive. Viena: C. Gerold și Fiul, 1852. 362 p.

KÖVÁRY L. Erdély története 1848-1849-ben. Pesta: Emich G., 1861. 279 p.

TEUTSCH, G.D. Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Für das sächsische Volk. 6 vol. Braşov: Johann Gött, 1852-1858. 648 p.

TEUTSCH, F. Geschichte des sächsischen Volkes für das sächsische Volk. Vol.3. 1816-1868. Sibiu: W.Krafft, 1910. 523 p.

COSMA, E. Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 – august 1849). Generalul Józef Bem în corespondenţă, proclamaţii, documente. Cluj-Napoca: Argonaut, 2011. 457 p. ISBN 978-973-109-282-9

BRISCU, B. Moţii şi luptele lor la 1848-1849. Cluj-Napoca: Argonaut, 2012. 328 p. ISBN ISBN 978-973-109-377-2

NEAMȚU, G. Organizarea armatei populare românești și conducătorii ei în Transilvania la 1848-1849. În: Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848-1849) / Armate, comandanţi, conducători în Transilvania (1848-1849). Editor E.COSMA. Cluj-Napoca – Gatineau: Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2013, p.224-239. ISBN 978-973-109-470-0, 978-0-9920148-1-0

COSMA, E. Prefectul Avram Iancu şi Comandamentul c.c. al cetăţii Alba-Iulia. Corespondenţa din 1849. În: În Semn de biruinţă. La 190 de ani de la naşterea lui Avram Iancu (1824-1872). Patrimoniul muzeal în slujba regăsirii istoriei. Editor I.S. MIRCEA. Alba Iulia: Altip, 2014, p.35-52. ISBN 978-973-117-481-5

НЕПОКОИЧИЦКИЙ, А.А. Описание войны в Трансильвании в 1849 году составлено при Генеральном Штабе 5-го Пехотного Корпуса, c картою Трансильвании и c ceмъю планами. Санктпетербургъ: Типография Юлия Анд. Бокрама, 1866, c.142-146.

POPESCU-RÂMNICEANU, V. Luptele românilor din Ardeal 1848-49. București: Editura Librăriei Stănciulescu, 1919. 308 p. Fără ISBN

LAZĂR, I. Revoluția românilor din Transilvania 1848-1849. Rapoartele prefecților Avram Iancu, Ioan Axente Sever, Simion Balint. Deva - Cluj-Napoca: Argonaut, 2011. 191 p. ISBN 978-606-517-054-41, 978-973-209-528-8

NEAMȚU, G. Avram Iancu – mit, realitate, simbol. Cluj-Napoca: Argonaut, 2012. 215 p. ISBN 978-973-109-395-6

COSMA, E. Regimentele austriece, comandanții și efectivele lor în Transilvania (1848-1849). În: Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848-1849), p. 307-365. A se vedea referința 27.

SUCIU, D. Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849. Cluj-Napoca: Argonaut, 2011. 313 p. ISBN 978-973-109-262-1

SUCIU, D. Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor greco-catolice din Transil-vania după Războiul Naţional din 1848-1849. Cluj-Napoca: Argonaut, 2014. 491 p. ISBN 978-973-109-477-9

NEAMȚU, G., colonel TUTULA, V. Aspecte militare şi pagini memorialistice despre Revoluţia şi Războiul Civil din Transilvania 1848-1849. Cluj-Napoca: Argonaut, 2008. 158 p. ISBN 978-973-109-112-9

ONOFREIU, A., BOLOVAN, I. Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2006. 380 p. ISBN (10) 973-45-0536-X, (13) 978-973-45-0536-4

Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe. Editori D.SUCIU, A.MORARU, I.M. BALOG, D.COVACI, C.COSMUȚA, L.MÁDLY. Bucureşti: Asab, 2011. 588 p. ISBN 978-973-7725-85-1

HANCU, A. Drama Ardealului 1848-1849. Mărturii. Pierderi umane şi materiale în timpul Revoluţiei şi Războiului Civil în Transilvania centrală. Târgu-Mureş: Nico, 2012. 661 p. ISBN 978-606-546204-5

BALOG, I.M. Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania: Controverse istoriografice vechi şi noi / Revolucija u Transilvaniji 1848-1849: Stare i nove istoriografske kontroverze. Comunicare la Conferința internațională Српски покрет у Војводини у револуцији 1848-1849. године. A se vedea referința 12.

BERINDEI, D. Pregătirea şi izbucnirea Revoluţiei în Ţara Românească. În: Istoria românilor. Vol. VII, tom I. Constituirea României moderne (1821-1878). Editor D.BERINDEI. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2003. p.280-282. ISBN 973-45-0429-0

BALINTESCU, A. Archiva Generalului Georghe Magheru: Catalog de documente. 1582-1880. Bucureşti: Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1968, 178 p.

MIHALACHE, M. Generalul Gheorghe Magheru. Bucureşti: Editura Militară, 1969. 132 p.

CIOARĂ, I. Destin şi vocaţie. Monografie istorico-militară: De la Regimentul 2 Linie (12 iunie 1830) la Brigada 19 Mecanizată „Ziridava” (12 iunie 2000). Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2000. 395 p. ISBN 973-68606-47, 978-973-68606-45

BARIȚIU, G. Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe două sute de ani din urmă. Vol. II, ediția a doua. Braşov: Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Braşov, 1994. 840 p.

PLATON, G. Începuturile revoluţiei române. Mişcarea revoluţionară din Moldova. În: Istoria românilor. Vol.VII, tom I. Constituirea României moderne (1821-1878), p.248-258. A se vedea referința 41. Istoricul a recuperat jurnalul intim de la 1848, scris la Iaşi de boierul Manolache Drăghici.

COSMA, E. Revoluţia română şi rezistenţa armată antirusească din Moldova (1848) / Rumunska revolucija i antiruski oružani otpor u Moldaviji (1848). Comunicare la Conferința internațională Српски покрет у Војводини у револуцији 1848-1849. године. A se vedea referința 12.

PASCU, Ş. Contribuţii la cunoaşterea mişcării revoluţionare de la 1848 din Moldova. În: Studia Universitatum Babeş et Bolyai, tom III, nr. 8, series IV, fasciculus 2. Cluj, 1958, p.105-107.

BOCȘAN, N., GRÄF, R. Revoluția de la 1848 în Munții Apuseni. Memorialistică. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003. 209 p. ISBN 973-610-231-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.