SUBSTANTIVE DEVERBALE DE FORMARE REGRESIVĂ REPERABILE ÎN TEXTELE ACATISTELOR

Ecaterina BRĂGUȚĂ

Abstract


Derivarea regresivă este un procedeu important în sistemul de formare a cuvintelor, nu atât din punct de vedere cantitativ, cât mai degrabă din punctul de vedere al funcționalității acestor unități lexicale. Limbajul religios, în special textele imnografice, presupune utilizarea unui număr redus de substantive deverbale regresive, însă semnificative sub aspectul frecvenței. Moștenire latină, dar și creație pe teren românesc, derivarea regresivă este viabilă în româna actuală, suplinind vocabularul cu lexeme necesare în realizarea diferitor acte de comunicare.

 

BACK-FORMATION OF DEVERBAL NOUNS FOUND IN ACATHISTS TEXTS

Back-formation is an important process in the word formation system, not so much in terms of quantity, but rather from the point of view of the functionality of these lexical units. The religious language, especially the hymnographic texts, requires the use of a small number of regressive deverbal nouns, but significant in terms of frequency. Having a Latin inheritance but also being created on the Romanian territory, the back-formation is viable in the nowadays Romanian language, boosting the vocabulary with lexemes necessary in the realizations of different communication acts.  


Keywords


back-formation, deverbal nouns, religious language, acathist, denotative meaning, connotative meaning

Full Text:

PDF

References


LENÉ, G. Les substantifs postverbaux en français. Thèse pour le doctorat. UPSALA, 1899. 158 p.

HRISTEA, TH. Sinteze de limba română. București: Albatros, 1984. 384 p.

LENÉ, G. Les substantifs postverbaux en français. Thèse pour le doctorat. UPSALA, 1899. 158 p.

Ibidem.

Ibidem.

HRISTEA, TH. Sinteze de limba română. București: Albatros, 1984. 384 p.

CIOBANU, F., HASAN, F. Formarea cuvintelor în limba română. Volumul I. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970.

HRISTEA, TH. Sinteze de limba română. București: Albatros, 1984. 384 p.

Ibidem.

LEHMANN, A., MARTIN-BERTHET, F. Introduction à la lexicologie. Dunod, 1998. [Accesat: 18.02.2019] Disponibil: https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rivation_r%C3%A9gressive#Bonnard.

Ibidem.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ediția a II-a, revăzută și completată. București: Univers Enciclopedic, 2009. 1248 p.

CIORĂNESCU, A. Dicționarul etimologic al limbii române. București: SAECULUM I.O., 2002. 1055 p.

BEREJAN, S., CIOBANU, A., DÂRUL, A. Curs de gramatică istorică a limbii române. Chișinău: Lumina, 1991.

GRAUR, AL. Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române. București: Editura Academiei Repub-licii Populare Române, 1954. 221 p. [Accesat: 18.02.2019] Disponibil: https://books.google.md/books/about/% C3%8Encercare_asupra_fondului_principal_lex.html?id=KXNCAQAAIAAJ&redir_esc=y

BEREJAN, S., CIOBANU, A., DÂRUL, A. Curs de gramatică istorică a limbii române. Chișinău: Lumina, 1991.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a, revăzută și completată. București: Univers Enciclopedic, 2009, 1248 p.

Ibidem.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.